Економічне обгрунтування застосування сонячних колекторів

Нехай у домогосподарстві встановлений газовий котел, який споживає на теплопостачання в середньому 6300 м3 природного газу на рік. При цьому газ оплачується за тарифом 2,2482 грн/м3 і річні фінансові витрати на газ становлять 14 163,66 грн. При цьому газовий котел за рік виробляє 9,722 * 0,9 * 6300 = 55 123,74 кВт * годин теплової енергії, де: 9.722 кВт.год/м3 - питома теплотворна здатність газу; 0,9 - коефіцієнт корисної дії кота; 6300 м3/ рік - річне споживання газу при роботі котла без геліоколектора.
Розрахуємо економічний ефект від підключення до системи теплопостачання додаткових сонячних колекторів, які частково заміщають газовий котел. Нехай, вирішивши отримати мінімальний термін окупності, вибрали мінімальний і відповідно найбільш дешевий 20 трубний вакуумний колектор загальною вартістю 19 488,00 грн, усереднена теплова продуктивність якого за рік становить 1557 кВт * годин. Таким чином, ми замістили 1557 / 55123,74 = 2,82% тепла, одержуваного від газового котла, теплом, одержуваним від геліоколектора, тобто скоротили споживання газу на 1557 / (9.722 * 0,9) = 177,94 м3/рік .
Витрата газу після підключення геліоколектора складуть 6300 - 177,94 = 6122,06 м3/рік, а його вартість 6122,06 * 2,2482 = 13 763,60 грн. Річна економія грошових коштів від підключення геліоколектора складе 14 163,66 - 13 763,60 = 400,06 грн. При такому енергетичному ефекті підключення геліоколектора окупиться через 19488,00 / 400,06 = 48,7 років, що в декілька разів перевищує термін служби самого геліоколектора.
Подивимося, що станеться, якщо підключити до системи теплопостачання більш дорогий і продуктивний 40 трубний геліоколектор. Нехай його вартість разом з установкою становить 33 152,00 грн, а усереднене річне вироблення тепла - 3 114 кВт * год. У цьому випадку буде заміщено 3114 / 55123,74 = 5,65% тепла газового котла. За рахунок цього споживання газу скоротиться на 3114 / (9.722 * 0,9) = 355,89 м3/рік і складе 6300 - 355,89 = 5 944,11 м3/рік. Тобто, за тарифами на газ ми переходимо в іншу тарифну групу споживачів, до 6000 м3/рік, в якій вартість газу становить 1,10 грн/м3. Тепер вартість газу після підключення геліоколектора складе 5 944,11 * 1,11 = 6526,63 грн., А її економія 14 163,66 - 6 526,63 = 7 637,03 грн. При такому економічному ефекті термін окупності підключення геліоколектора складе вже 33152 / 7637,03 = 4,34 року.
Тобто, для того, щоб підключення геліоколектора було економічно ефективним необхідно вибирати геліоколектор з річним виробленням тепла більшим, ніж різниця між річним виробленням тепла котлом без геліоколектора і теплом, що виділяється при спалюванні 6000 м3 газу.

 

Плескач Б.М.

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree