Економія електроенергії в освітлювальних установках

Системи освітлення на підприємствах легкої промисловості можуть виявитися  серйозним  резервом  економії електроенергії.

Основні заходи щодо підвищення енергоефективності освітлення наступні:

 • Заміна джерел світла новими енергоефективнимі лампами при забезпеченні встановлених норм освітленості;
 • Максимальне використання природнього освітлення в денний час і автоматичне керування штучним освітленням залежно від рівня природнього освітлення. Керування включенням освітлення може здійснюватися від інфрачервоних датчиків присутності людей або рухи;
 • Використання сучасної освітлювальної арматур з раціональним світлорозподілом;
 • Використання електронної пускорегулюючої апаратури (ЕПРА);
 • Застосування автоматичних вимикачів для систем чергового освітлення в зонах тимчасового перебування персоналу;
 • Фарбування поверхонь виробничих приміщень і встаткування у світлі тони для підвищення коефіцієнта використання природнього й штучного освітлення.

Так само варто звернути увагу на наступні заходи щодо енергозбереження для освітлювальних установок:

1. Заміна наявних світильників більш ефективними

У таблиці нижче приводиться можлива економія електричної енергії при заміні менш ефективних джерел світла більш ефективними.

 

Табл. 1. Можлива економія електричної енергії при
переході на більш ефективні джерела світла
Заміна джерела освітлення Економія енергії, %
ЛР на КЛЛ 40-60
ЛР* на ЛЛ 40-54
ЛР* на ДРЛ 41-47
ЛР* на МГЛ 54-65
ЛР* на НЛВД 57-71
ЛЛ на МГЛ 20-23
ДРЛ на МГЛ 30-40
ДРЛ на НЛВД 38-50
 

* При зниженні нормованої освітленості для ЛР на одну ступінь відповідно до норм освітлення.

2. Заміна пускорегулюючої апаратури

Використання в комплекті люмінесцентних джерел світла замість стандартної пускорегулюючої апаратури (ПРА), електромагнітної ПРА зі зниженими втратами підвищує світловіддачу комплекту на 6÷26%, а електронної ПРА (ЕПРА) – на 14÷55%. апаратури.

Табл. 2. Коефіцієнт втрат електроенергії в пускорегулюючої апаратурі

п/п
Тип лампи Тип ПРА Коефіцієнт
втрат у ПРА
1 ЛБ Звичайна електромагнітна 1,22
2 ЛБ Електромагнітна зі зниженими втратами 1,14
3 ЛБ Електронна 1,10
4 КЛ Звичайна електромагнітна 1,27
5 КЛ Електромагнітна зі зниженими втратами 1,15
6 КЛ Електронна 1,10
7 ДРЛ, ДРИ Звичайна електромагнітна 1,08
8 ДРЛ, ДРИ Електронна 1,06
9 ДнаТ Звичайна електромагнітна 1,10
10 ДнаТ Електронна 1,06

3. Комбінованє освітлення

Застосування комбінованого (загального + локалізованого) освітлення замість тільки загального освітлення дозволяє одержати економію електричної енергії.
Табл. 3. Економія енергії при застосуванні комбінованої системи освітлення

Частка допоміжної площі від

повної площі приміщення, %

Економія електричної енергії, %
25 20÷25
50 35÷40
75 55÷65
 
Для приміщень площею більш 50 м2 слід застосовувати автоматичні пристрої регулювання штучного освітлення залежно від природньої освітленості приміщення. Системи автоматичного керування (САУ) З дозволяють робити регулювання яскравості джерела світла (ЛЛ, КПЛ) від 100% до 0%. Система автоматичного регулювання повинна бути продублирована ручним керуванням освітлення.

4. Автоматичне керування освітленням

Економія електроенергії при впровадженні автоматичного керування освітленням може бути оцінена за допомогою табл. 4.

Табл 4. Економія електроенергії при впровадженні
автоматичного керування освітлення

п/п
Рівень складності системи
автоматичного керування освітленням
Економія
електроенергії, %
1 Контроль рівня освітленості й автоматичне
вмикання й вимикання системи освітлення
при критичному значенні освітленості
 10÷15
2

Зональне керування освітленням (вмикання й вимикання освітлення дискретно, залежно
від зонального розподілу природної освітленості)

 20÷25
3 Плавне керування потужністю й світловим
потоком світильників залежно від розподілу
природної освітленості
 30÷40
 
Табл. 5. Економія електричної енергії при використанні
різних способів регулювання штучного освітлення
Число робочих
змін
Вид природного
освітлення в

приміщенні
Спосіб регулювання
штучного освітлення
Економія електричної
енергії, %
1 Верхнє Безперервне 36-27
Східчасте 32-13
Бічне Безперервне 22-7
Східчасте 12-2
2 Верхнє Безперервне 31-23
Східчасте 27-11
Бічне Безперервне 19-6
Східчасте 10-2

5. Використання КЛЛ для внутрішнього освітлення

Економічні компактні люмінесцентні лампи (інтегральні - з ЕПРА, вбудованим у різьбовий цоколь) призначені для використання в адміністративних приміщеннях. У табл. 6 приводиться порівняння компактних люмінесцентних ламп (КЛЛ) з лампами розжарювання. З таблиці  видне, що використання КЛЛ замість ЛР при тому ж світловому потоці дозволяє суттєво знизити споживану потужність. КЛЛ випускаються з таким же цоколем, як у ламп розжарювання, що дозволяє легко заміняти ними лампи розжарювання.
 
Табл. 6. Порівняння характеристик ламп розжарювання
з компактними люмінесцентними лампами
Лампи розжарювання КЛЛ Відношення світлової
віддачі КЛЛ до ЛР,
відн. од.
Потужність,
Вт
Світловий
потік, лм
Світловий
потік, лм
Потужність,
Вт
25 200 5 200 4,3
40 420 7 400 5,3
60 710 11 600 4,5
75 940 15 900 4,7
100 1360 20 1200 4,3
2x60 1460 23 1500 5,4
 
Витрати, знижуються:
 • на заміну ламп розжарювання в 10 разів;
 • а оплату електроенергії в 5,4 разів.

6.  Використання систем керування освітленням

Істотну економію витрати електроенергії на освітлення можна одержати за допомогою раціональної системи керування освітленням. Такі системи здійснюють включення або відключення освітлювальних приладів при наступних умовах:
 • залежно від рівня природньої освітленості приміщень (наприклад, по сигналах фотореле);
 • при досягненні певного часу доби (наприклад, по сигналах таймерів);
 • при натисканні людиною кнопок керування (наприклад, входячи в під'їзд, людина натискає кнопку, що дає сигнал на включення освітлення, відключення освітлення здійснюється автоматично через заданий інтервал часу);
 • при вступі сигналів від датчиків присутності.
Системи керування освітленням дуже поширені за рубежем. При їхньому впровадженні слід ураховувати, що вони ускладнюють освітлювальні мережі й у багатьох випадках знижують термін служби деяких типів ламп. Наприклад, кожне включення люмінесцентної лампи знижує строк її служби приблизно на дві години. Термін служби ламп розжарювання при числі включень близько 2500 годин практично не міняється. При більшім числі включень ЛР можна застосувати системи плавного пуску, що запобігають кидки струму в нитці накалювання лампи при її включенні, коли матеріал спирали має низьку температуру й електричний опір його мале.

За матеріалами ПМКЕУ «PATRIOT»

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree