Енергоаудит: Опис промислового підприємства і будівель (частина ІІ)

Звіт з енергетичного аудиту подає інформацію про кількість енергії, яка споживається різними видами енергоспоживачів (котельні, компресори, освітлення, виробниче устаткування). Енергоаудит, як правило, вказує споживання в енергетичних і грошових одиницях і відображає інформацію як в таблицях (наприклад, таблиця загальної кількості купленого палива), так і в графічній формі.

 1. Загальні рекомендації
 2. Опис промислового підприємства і будівель
 3. Використання енергетичного аудиту
 4. Рекомнедації з енергозбереження
 5. Перехресна перевірка енергозаощаджень
 6. Заощадження первинних і вторинних енергоресурсів
 7. Життєздатність проекту
 8. Оцінка втрат

Опис промислового підприємства і будівель (частина ІІ)

Цей розділ входить у звіт з енергоаудиту як опис спостережень енергоаудитора, якими він обґрунтовував свою перевірку і розробляв рекомендації щодо енергозбереження.

Енергія, яка постачається на об'єкт. Слід навести короткий опис обладнання з постачання енергії (труби, регулятори тиску і головні щити введення електроенергії), а також обладнання для зберігання палива, головне вимірювальне і централізоване обладнання компенсації реактивної потужності.

Обладнання перетворення енергії. Цей розділ містить опис такого обладнання, як наприклад,  котли, повітряні компресори, холодильні установки.

Розподіл енергії. У цій частині міститься інформація про системи розподілення енергії, зокрема, системи розподілення охолодженої та гарячої води, пароконденсації і розподілу стисненого повітря. Коментарі повинні бути орієнтовані на ефективність роботи згаданих систем і звертати особливу увагу на причини втрат енергії, такі як слабка (погана) ізоляція або витоки.

Обладнання, яке споживає електроенергію. В цьому розділі слід описати обладнання, яке споживає первинну або вторинну енергію. Це устаткування містить виробничі механізми, системи опалювання і гарячого водопостачання (ГВП), освітлювальне та офісне обладнання і т. ін. Опис зазвичай містить назву (або тип) встановленого устаткування, норми енергоспоживання (якщо це можливо), опис автоматичних систем контролю і/або процедури ручного управління. Якщо для роботи обладнання потрібне вимірювання деяких параметрів (температура, сила світла і норма продуктивності) – це  також потрібно відмітити.

Структура будівель. Цей розділ наводить опис елементів конструкції будівель з точки зору дизайну і використаних матеріалів. Наприклад, може бути вказано, що стіни складені з цегли або бетону, вікна виготовлені з склопакета або з одинарним склінням;  будівля має плоский дах чи похилий. Опис також повинен містити дані про існуюче в будівлі вентилювання: природне або примусове. Ці елементи в сукупності з розмірами будівлі можуть бути використані для розрахунків теоретично необхідного опалювання внутрішніх приміщень. Потім результати розрахунків можна порівняти з фактичним споживанням енергії на опалювання. В опис слід включити час знаходження в будівлі працівників, щоб перевірити роботу установок, які регулюють фактичний час опалювання будівлі.

Категорії споживачів енергії:

 • будівлі;
 • котельна установка;
 • система паророзподілення;
 • холодильна система;
 • установка опалювання;
 • система подачі гарячої води;
 • виробниче обладнання; що споживає пару;
 • система постачання і розподілу електроенергії;
 • система вироблення стисненого повітря;
 • системи вентиляції і кондиціонування;
 • виробниче обладнання; що  споживає електроенергію;
 • виробниче обладнання; що працює на газі / нафтопродуктах;
 • офісне обладнання; різнорідне енергоспоживання;
 • освітлення;
 • обладнання підприємств громадського харчування;
 • обладнання пралень;
 • інші споживачі.

Другий розділ повинен бути не просто переліком обладнання. Він повинен також включати коментарі та спостереження щодо способу використання енергії. Можна рекомендувати наступні пункти для включення в розділ:

 • фізичний опис обладнання (тип, номер моделі, потужність, системи управління);
 • як воно використовується (які функції виконує, тривалість експлуатації, система управління);
 • вимірювані величини (електроенергія, нормативні витрати рідини, температура, вологість, рівні освітленості);
 • загальні спостереження (ефективність управління, неполадки, несумісне обладнання).

Для зручності значна частина інформації, зібраної під час енергетичного обстеження, може бути представлена в табличній формі. Якщо таблиці виходять дуже великими, їх слід оформити як додатки.

Типові приклади даних, що включаються в таблиці і додатки:

 • перелік устаткування:
  • освітлювальне обладнання;
  • обладнання; яке опалює приміщення;
  • електропривод;
  • обладнання підприємств громадського харчування;
  • обладнання пралень;
  • виробничого обладнання ;
  • перелік неізольованих трубопроводів гарячої води;
 • вимірювані дані:
  • дані тесту аналізу горіння,
  • точкове вимірювання температури;
  • точкове вимірювання рівнів освітленості;
  • вимірювання потоку повітря/вологості;
 • графічні дані:
  • енергетичні діаграми обладнання;
  • фотознімки стандартні;
  • фотознімки в інфрачервоному промінні.

Продовження: Використання енергетичного аудиту (частина ІІІ)

Попередня частина: Загальні рекомендації (частина I)

Володимир Прокопенко

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree