Енергоаудит: Життєздатність проекту (частина VII)

Звіт з енергетичного аудиту подає інформацію про кількість енергії, яка споживається різними видами енергоспоживачів (котельні, компресори, освітлення, виробниче устаткування). Енергоаудит, як правило, вказує споживання в енергетичних і грошових одиницях і відображає інформацію як в таблицях (наприклад, таблиця загальної кількості купленого палива), так і в графічній формі.

Життєздатність проекту (частина VII)

Одне із найчастіших заперечень рекомендаціям енергоаудитора – це те, що рекомендації в запропонованому проекті не врахували інші життєво важливі, але такі, що не стосуються енергозбереження, питання.

Приклади зауважень щодо життєздатності проекту:

  • ефективність енергозбереження;
  • аналіз цінової чутливості;
  • вплив на виробничий процес;
  • доступність палива;
  • вимоги з техніки безпеки;
  • законодавство про охорону навколишнього середовища;
  • необхідність в додатковому навчанні  персоналу;
  • нормативи підприємства.

Продовження: Оцінка втрат (частина VIII)

Попередня частина: Заощадження первинних і вторинних енергоресурсів (частина VI)

Володимир Прокопенко





PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree