Розділ 6. Енергозбереження у будинках

1. Теплова ізоляція будівель

1.1. Розвиток будівельних норм з теплової ізоляції будівель
1.2. Нове покоління норм

2. Комплекс нормативних документів України з енергозбереження в будівлях

2.1. Положення ДСТУ Б В.2.2-19:2007 «Метод визначення повітропроникності
огороджувальних конструкцій в натурних умовах»
2.2. Положення ДСТУ Б В.2.2-21-2008 «Будинки та споруди.
Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків»
2.3. Положення ДСТУ Б В.2.6-37:2008 «Конструкції будинків і споруд. Методи визначення
показників повітропроникності огороджувальних конструкцій
і їх елементів в лабораторних умовах»
2.4. Державні стандарти, що розробляються на заміну ГОСТ 26254-84 «Конструкції будинків
і споруд. Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій»
та ГОСТ 26253-84 «Конструкції будинків і споруд. Метод визначення теплостійкості
огороджувальних конструкцій»

3. Контроль за показниками енергоефективності на державному рівні

3.1. Сертифікація будівельної продукції
3.2. Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд

4. Проектування будинків за показниками енергоефективності

4.1. Загальні положення із забезпечення енергоефективності
4.2. Енергетична паспортизація будівель

4.2.1. Положення ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 «Проектування. Настанова з розроблення та
складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції»
4.2.2. Класи енергетичної ефективності
4.2.3. Визначення розрахункових параметрів енергетичного паспорта
4.2.4. Визначення геометричних показників
4.2.5. Послідовність складання енергетичного паспорта

4.3. Програмне забезпечення розрахунків та складання енергетичного паспорта
при проектуванні будинків
4.4. Відповідність вимог ДБН В.2.6-31:2006 європейським нормам
4.5. Шляхи забезпечення енергоефективності будинків
4.6. Принципи оптимізації рівня теплоізоляції огороджувальних конструкцій
4.7. Вибір основних конструктивних, об'ємно-планувальних та архітектурних рішень

4.7.1. Загальні положення
4.7.2. Стіни
4.7.3. Покриття, горища, мансарди
4.7.4. Віконні конструкції

5. Теплотехнічні розрахунки огороджувальних конструкцій

5.1. Проектування теплоізоляційної оболонки будинків за теплотехнічними показниками її елементів

5.1.1. Визначення нормативного опору теплопередачі нетипових огороджувальних конструкцій
5.1.2. Розрахунки приведеного опору теплопередачі огороджувальних конструкцій
5.1.3. Розрахунки температурних показників огороджувальних конструкцій

5.2. Проектування теплоізоляційної оболонки за тепловитратами будинку на опалення
5.3. Оцінка теплостійкості огороджувальних конструкцій
5.4. Визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій
5.5. Оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій

6. Конструктивні принципи забезпечення енергоефективності будинків

6.1. Вимоги ДБН В.1.2-11-2008 «Система забезпечення надійності та безпеки
будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії»
6.2. Теплоізоляційна оболонка будинків
6.3. Теплоізоляція стін підпілля та фундаменту
6.4. Конструкції зовнішніх стін
6.5. Комплекс нормативних документів з конструкцій фасадної теплоізоляції зовнішніх стін

6.5.1. Положення ДБН В.2.6-33:2008 «Конструкції зовнішніх стін з фасадною
теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації»
6.5.2. Положення ДСТУ Б В.2.6-34:2008 «Конструкції зовнішніх стін
з фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги»
6.5.3. Положення ДСТУ Б В.2.6-35:2008 «Конструкції зовнішніх стін
з фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами
з вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні вимоги»
6.5.4. Положення ДСТУ Б В.2.6-36:2008 «Конструкції зовнішніх стін з фасадною
теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні вимоги»

6.6. Ефективні теплоізоляційні матеріали
6.7. Віконні конструкції
6.8. Конструкції дахів та покриттів

6.8.1. Дефекти покрівлі та причини їх виникнення
6.8.2. Основні методи огляду та інструментального обстеження покрівель
6.8.3. Зниження витрат на ремонтні роботи та розвиток енергоресурсозбереження
при експлуатації покрівель будівель і споруд

Список літератури

Матеріали ПМКЕУ (PATRIOT)

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree