UKR-POWER

Організатори конференції :
 
 •         Асоціація теплоенергетичних компаній України ;
 •         ЗАТ « ФАРЕКСПО » ( FarExpo ) , м. Санкт -Петербург , Росія ;
 •         Українська Технічна газета ;
 •         Виробнича монтажна компанія АСТЕК ;
 •         Виставкова фірма УКР ПАУЕР , м. Київ .
 За підтримки :
 
 •        Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України ;
 •        Міжнародного науково -технічного університету ім. Ю.Бугая ;
 •        Інституту технічної теплофізики НАН України ;
 •        Міжгалузевий Асоціації " Укртеплокомуненерго " .
 Мета конференції:
 
 •     Ознайомлення учасників з новими розробками в теплоенергетиці , системах опалення , вентиляції та кондиціювання;
 •      Ознайомлення з новими енергозберігаючими технологіями ;
 •      Обговорення питань підвищення ефективності експлуатації обладнання , модернізації об'єктів паливно -енергетичного комплексу;
 •      Обмін думками з актуальних питань і проблем ;
 •      Допомога технічним фахівцям і інвесторам у пошуку ділових партнерів.
Тематика конференції :
 
 •          Енергоефективне обладнання і технології;

 

 •             Парові і водогрійні котли;
 •             Пальники для різних видів палива;
 •             Технології спалювання палива і питання екології ;
 •             Турбіни газові і парові , ГПУ , ГПД ;
 •             Когенерація ;

         Альтернативні та відновлювані джерела енергії :

 •             Біоенергетика ;
 •             Сонячна енергія ;
 •             Використання геотермальної енергії;
 •             Вітроенергетика ;
 •             Воднева енергетика ;
 •             Виробництво синтетичного газу;
 •             Виробництво біопалива ;
 •             Використання шахтного метану;

 

 •         Спалювання низькосортних палив;
 •         Електроенергетика ;
 •         Теплові насоси ;
 •         Автоматика та контроль ;
 •         Питання водопідготовки ;
 •         Насоси ;
 •         Труби та запірна арматура ;
 •         Теплоізоляційні матеріали ;
 •         Переробка та утилізація відходів;
 •         Очищення промислових стічних вод;
 •         «Зелений» тариф ;
 •         Інноваційні та інвестиційні проекти в галузі енергозбереження

Плануються виступи : провідних представників профільних міністерств ; наукових співробітників; проектантів ; розробників новітнього обладнання та технологій; керівників і технічних фахівців промислових підприємств, що розробляють і випускають енергоефективне обладнання і впроваджують енергозберігаючі технології ; фахівців, що працюють в галузі альтернативної та відновлювальної енергетики , нанотехнологій та інших . ..

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ НА 1 ЛЮДИНУ становить 1 499 грн. без ПДВ

   У вартість включено:

    оргвнесок на одну людину ;
    можливість виступити з доповіддю та поширити рекламу ;
    отримання рекламних матеріалів , збірки доповідей ;
    публікація у збірнику доповідей конференції ;
    виробничі екскурсії;
    2 обіду 20 і 21 березня 2014р . ;
    кава- брейки ;
 

 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Обсяг до 3 сторінок формату А4 , з використанням текстового процесора Word , шрифт Times New Roman , розмір шрифту 14 , інтервал 1.5 , поля 25 мм. Назва тез друкується напівжирними літерами і вирівнюється по центру , після назви друкується П.І.Б. авторів , у наступному рядку вказується назва організації та місто , через 2 інтервали друкується текст.

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ надсилайте за e - mail : ateku.ap @ ukr.net

            Оплату проводити за наступними реквізитами:
            ТОВ « УКР- ПАУЕР »
            ЄДРПОУ 37567756 р / с 26001015378501
            у Філії Центральне РУ АТ « Банк« Фінанси та кредит » ,
            МФО 300937 .
            ТОВ « УКР- ПАУЕР " не платник ПДВ.
 

Розклад роботи конференції:
 

24 квітня 2014р.

25 квітня 201.

з 900 реєстрація в залі вченої ради НТУУ «КПІ»

1000 до 1200  - доповіді

з 900 до 1100 доповіді в залі вченої ради НТУУ «КПІ»

з 1200 до 1220  - кофе-брейк

з 1100 до 1120 - кофе-брейк

з  1220 до 1400  - доповіді

з 1120 до 1330 -  доповіді

з 1400до1515 - обід у їдальні Университету «КПІ»

з 1330 до14 45  - обід у їдальні Университету «КПІ»

з 1515 - виробнича ескурсія №2 на ПАТ «Южтеплоэнергомонтаж» («ЮТЭМ»), круглий стіл

1445 - 1700 - доклады

с 1700   экскурсия  № 1

 
Екскурсія № 1
Знайомство з сучасним , створеним за підтримки Європейського співтовариства , чинним Центром підготовки фахівців енергоменеджменту та енергозбереження на базі новітніх європейських технологій та обладнання.

Знайомство з моделлю розподіленої мікроенергостанціі , демонстрація працюючої мікроенергостанціі з комплексним використанням відновлюваних джерел енергії: сонячні колектори , теплові насоси
 

 Екскурсія № 2
Група ЮТЕМ
 
Оргкомітет :
 

Україна , 01015 , м. Київ- 15 , вул. Цитадельна , 4 / 7 , оф.2
т -н 38 ( 044 ) 280-16-53 ;
т / ф 254-26-95 ; 280-60-28
E - mail : ateku_2012@ukr.net ;

 

Асоціація теплоенергетичних компаній України

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree