В Україні затверджено Програму енергоефективності на 2010-2015 роки

Кабінет Міністрів України затвердив Державну цільову економічну програму енергоефективності на 2010-2015 рр.

Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 затверджено Державну цільову економічну програму енергоефективності на 2010-2015 роки.

 Документом ухвалено:

- Міністерству економіки включати щороку за поданням Національного агентства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів визначені Програмою завдання, заходи та показники до розділів проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.

- Міністерству фінансів, Національному агентству з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання завдань та заходів Програми, виходячи з можливостей державного бюджету.

- Національному агентству з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів подавати до 15 квітня року, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України і Міністерству економіки щорічні звіти про результати виконання Програми.

 Метою Програми є:

  • створення умов для наближення енергоємності ВВП України до рівня розвинутих країн та стандартів Європейського Союзу, зниження рівня енергоємності ВВП протягом терміну дії Програми на 20% порівняно з 2008 роком (щороку на 3,3%), підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів і посилення конкурентоспроможності національної економіки;
  • оптимізація структури енергетичного балансу держави шляхом зменшення частки імпортованих викопних органічних видів енергоресурсів, зокрема природного газу, та заміщення їх іншими видами енергоресурсів, у тому числі отриманими з альтернативних джерел енергії, та вторинними енергетичними ресурсами.

 Державна цільова економічна програма енергоефективності на 2010 - 2015 роки розкриває:

       - шляхи і способи розв'язання проблем енергоефективності в Україні;
       - завдання і заходи виконання;
       - очікувані результати і ефективність Програми;
       - обсяги ресурсів для виконання завдань Програми  та джерела фінансування.

 Реалізацію програми спрямовано на :

1. Удосконалення системи стандартизації у сфері енергоефективності і відновлюваної енергетики шляхом:

       - забезпечення законодавчого врегулювання питань щодо функціонування системи стандартизації;
       - розроблення стандартів щодо визначення енергоємності технологічного процесу виробництва найбільш енергоємних та соціально значущих видів продукції.

2. Оптимізацію структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів палива іншими видами, насамперед отриманими з альтернативних джерел енергії, та вторинними енергетичними ресурсами, шляхом впровадження:

       - когенераційних технологій;
       - технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання;
       - технологій використання енергії сонця та геотермальної енергії.

3. Зменшення обсягу технологічних витрат і втрат енергоресурсів у результаті модернізації та реконструкції обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, зокрема проведення:

       - санації житлових будинків і будівель бюджетних установ;
       - модернізації газотранспортної системи, устаткування теплових електростанцій, теплоелектроцентралей та котлоагрегатів, що використовуються у комунальному господарстві.

Передбачається, що виконання Програми дасть змогу оптимізувати структуру енергетичного балансу держави, зокрема забезпечити зменшення частки природного газу та нафтопродуктів, заміщення їх іншими видами енергетичних ресурсів, насамперед отриманими з альтернативних джерел енергії, та вторинними енергетичними ресурсами. Обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів у результаті впровадження технологій, що передбачають використання енергії сонця та геотермальної енергії, на 2015 рік, як намічається, становитиме 1,36 млн т у.п. У результаті виконання Програми обсяг заміщення природного газу в енергетичному балансі держави, як передбачається, повинен становити, починаючи з 2016 року, не менше ніж 15 млрд куб. метрів, а нафтопродуктів ‒ 1 млн тонн.

Програма також передбачає зменшення техногенного впливу на довкілля. Як очікується, впровадження Програми дозволить зменшити обсяг шкідливих викидів на 15-20%.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 250 млрд гривень. у тому числі 30,1 млрд ‒ за рахунок державного бюджету, 15 млрд ‒ за рахунок місцевих бюджетів, 204,9 млрд гривень ‒ за рахунок інших джерел. У 2010 році на потреби енергоефективності закладено 14,3 млрд гривень (4,3 млрд гривень ‒ за рахунок державного бюджету, 1,8 ‒ за рахунок місцевих бюджетів, 8 ‒ за рахунок інших джерел).

Ксенія Староселець

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree