Загальні відомості про ПМКЕУ "PATRIOT"

     До складу ПМКЕУ " PATRIOT " входять Інформаційно- розрахункова система ( ІРС ) "Енергетичний аудит" ; і " Практичний посібник з енергозбереження для об'єктів промисловості , будівництва та житлово -комунального господарства України ".
" Практичний посібник з енергозбереження для об'єктів промисловості, будівництва та житлово -комунального господарства України " видано обсягом в 700 сторінок , включаючи таблиці , схеми , малюнки і містить розділи:
       1 . Загальні положення.
       2 . Електропостачання та електроспоживання.
       3 . Теплові джерела та мережі теплопостачання.
       4 . Опалення , вентиляція і кондиціювання повітря.
       5 . Водопостачання і каналізація.
       6 . Енергозбереження в будівлях.
       7 . Економічне обгрунтування енергозберігаючих заходів.

         Інформаційно- розрахункової системи "Енергетичний аудит " призначена для економічного обгрунтування енергозберігаючих проектів і включає в себе інтерактивну базу даних енергоменеджера і програму автоматизованого розрахунку економічних показників проекту.

         ПМКЕУ " PATRIOT " дозволяє обгрунтувати рішення щодо впровадження заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності на об'єктах промисловості та житлово -комунального господарства і вибрати кращі варіанти інвестування за критеріями обсягу інвестицій та строками окупності.
ПМКЕУ « PATRIOT » орієнтований на застосування в проектно- вишукувальних компаніях, підприємствах промисловості та житлово -комунального господарства , державних адміністраціях та установах . Сподіваємося , що з часом даний комплекс стане центральною ланкою підготовки українських фахівців у галузі енергоефективності , практичним і постійним інструментом планування , проектування , здійснення та оцінки енергозберігаючих заходів в Україні .

Плескач Б.М.

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree