Енергоаудит

Застосування методу моделювання прецедентів

для моніторингу енергетичного стану технологічного обладнання

 

Розглянуто актуальну проблему оперативного моніторингу та діагностування енергетичного стану виробничих та комунальних об’єктів методами штучного інтелекту. Викладено спосіб моделювання енергоспоживання технологічного обладнання, оснований на аналізі та міркуваннях з використанням моделей прецедентів енергоспоживання. Обгрунтовано доцільність використання теорії прецедентів для оперативного моніторингу енергетичного стану та діагностування виробничого обладнання. Наведено методику формування, виділення та адаптації прецедентів енергоспоживання. Подано схему функціонування прецедентної експертної системи, яка входить до складу  системи оперативного моніторингу технологічного обладнання.

Українська

Енергоаудиторські фірми та вимоги до них

Правовою основою діяльності енергоаудиторів є Закон України «Про енергозбереження», «Тимчасове положення про порядок проведення енергетичного обстеження та атестації спеціалізованих організацій на право його проведення»,  затверджене наказом № 49 від 12 травня 1997 року зі змінами, внесеними згі...
03 марта 2012   детальнiше  

Нормативна база проведення енергетичних обстежень будівель, тепловізійного контролю якості теплового захисту і заповнення енергетичного паспорту

Житлово-громадський сектор економіки України відноситься до числа найбільших споживачів енергії. Основна частина енергії в будівлях споживається системами опалення, а також, за їх наявністю, системами вентиляції та кондиціонування повітря. Сьогодні житлово-комунальна сфера України споживає близь...
02 февраля 2012   детальнiше  

Енергетичне обстеження котельні

Для встановлення ефективності використання енергоресурсів в котельні проводиться енергоаудит, який передбачає виконання таких робіт: збір вихідної статистичної інформації; візуальний огляд обладнання; інструментальне обстеження за допомогою переносних приладів; обробку та аналіз отриманих даних ...
27 октября 2011   детальнiше  

Методологія проведення енергоаудиту

Якщо енергетичне обстеження проводиться за вказівкою органів нагляду за ефективністю використання енергоресурсів, або згідно з обласним або центральним планам держустанов, то використовується методика енергетичного обстеження, затверджена відповідними органами. Якщо енергоаудит проводиться з іні...
28 апреля 2011   детальнiше  

Енергетичний паспорт підприємства

Енергозабезпечення економіки і ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів України за своїм економічним значенням вийшло на перше місце серед загальнодержавних пріоритетів. Економічний стан кожного підприємства визначається його спроможністю реального зменшення витрат енергоносіїв.   На...
27 января 2011   детальнiше  

Загальні відомості про ПМКЕУ "PATRIOT"

     До складу ПМКЕУ " PATRIOT " входять Інформаційно- розрахункова система ( ІРС ) "Енергетичний аудит" ; і " Практичний посібник з енергозбереження для об'єктів промисловості , будівництва та житлово -комунального господарства України ". " Практичний посібник з енергозбереження для об'єктів пр...
09 декабря 2010   детальнiше  

Загальні відомості про інформаційно-розрахункову систему "Енергетичний аудит"

ІРС складається з двох частин: Інформаційно - довідкової системи та програми Автоматизованого Розрахунку Енергозберігаючих Проектів (АРЕП). Інформаційно-довідкова система (Альбом енергозбереження) є спеціалізованою базою даних, що включає в систематизованому вигляді, початкові нормативні до...
08 декабря 2010   детальнiше  

Енергоефективність - 2010

ЕСКО "ПАТРІОТ - НРГ" сумісно з ДП «Науково – експертним центром НАЕР» приймає участь у виставці Енергоефективність - 2010, яка буде проходити в Міжнародному выставковому центрі за адресою: м. Київ, Броварський проспект 15, ст. М. „Лівобережна”. На виставці, серед інших експонатів, Ви зможете озн...
08 ноября 2010   детальнiше  

Розділ 6. Енергозбереження у будинках

1. Теплова ізоляція будівель 1.1. Розвиток будівельних норм з теплової ізоляції будівель 1.2. Нове покоління норм 2. Комплекс нормативних документів України з енергозбереження в будівлях 2.1. Положення ДСТУ Б В.2.2-19:2007 «Метод визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій в натурни...
12 марта 2010   детальнiше  

"Практичний посібник з енергозбереження...". Зміст розділу 1. Загальні положення

ВСТУП 1. Нормативно-правова база енергозбереження 1.1. Види документів 1.2. Закон України «Про енергозбереження» 1.3. Державне управління і регулювання в паливно-енергетичному комплексі 1.4. Взаємодія споживачів  ПЕР з енергопостачальними організаціями 2. Енергетична стратегія і програми енергозб...
12 марта 2010   детальнiше  
Підписатися на RSS - Енергоаудит