Дослідно-конструкторські роботи

Метою проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт  є впровадження  нових зразків енерго-  та ресурсозберігаючої  техніки й методик.

Для досягнення зазначеної мети вирішуються наступні завдання:

  • бізнес-моделювання ресурсозберігаючої ідеї;
  • формулювання вимог до науково-дослідної  й дослідно-конструкторської роботи, розробка технічного завдання;
  • проведення наукових досліджень;
  • проведення патентного  пошуку;
  • ескізне проектування;
  • виготовлення й випробування дослідних зразків;
  • робоче проектування й виробництво дослідних і дрібносерійних зразків продукції, що передують запуску   нового продукту або системи в промислове виробництво;
  • патентування.

Науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи можуть виконуватися на замовлення.

 

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree
Мобільна автономна сонячно-вітряна електрична станція (МАСВЕС) є інтелектуальною власністю ТОВ «ПАТРІОТ-НРГ». МАСВЕС як винахід охороняється патентом США та інших країн. MASWESTM є торгівельною маркою ТОВ «ПАТРІОТ-НРГ».
PATRIOT-NRG - є зареєстрованим знаком для товарів та послуг ТОВ «ПАТРІОТ-НРГ».