Енергоаудит та консультаційні послуги

Енергоаудит – це комплексне енергетичне обстеження підприємства, що виконується з метою розробки програми пріоритетних заходів енергозбереження, спрямованих на економію коштів й енергоресурсів, модернізацію виробництва, підвищення фінансової стійкості підприємства. Енергоаудит дозволяє визначити шлях економії енергоресурсів, виявити першочергові, малозатратні заходи й розробити перспективу енергозбереження підприємства в цілому з урахуванням плану розвитку виробництва.

При проведенні енергоаудиту вирішуються наступні завдання:

  • збір вихідних даних;
  • складання балансів споживання й розподілу енергії;
  • аналіз фінансової й технічної інформації;
  • виявлення нераціональних втрат;
  • розробка енергозберігаючих заходів;
  • видача рекомендацій і визначення ефекту від їх впровадження.

Терміни й вартість енергоаудиту (енергообстеження) залежать від структурної складності підприємства й обсягу обстеження.

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree
Мобільна автономна сонячно-вітряна електрична станція (МАСВЕС) є інтелектуальною власністю ТОВ «ПАТРІОТ-НРГ». МАСВЕС як винахід охороняється патентом США та інших країн. MASWESTM є торгівельною маркою ТОВ «ПАТРІОТ-НРГ».
PATRIOT-NRG - є зареєстрованим знаком для товарів та послуг ТОВ «ПАТРІОТ-НРГ».