Про компанію PATRIOT-NRG

Суть діяльності енергосервісної компанії "ПАТРІОТ-НРГ" полягає у наданні допомоги підприємствам в розробці та впровадженні енергозберігаючих заходів.Загальна схема роботи компанії надана нижче

Допомога у розробці та впровадженні енергозберігаючих заходів починається з проведення на підприємстві експрес-енергоаудиту, який дозволяє оцінити потенціал енергозбереження і намітити найбільш перспективні напрями підвищення енергоефективності. Він проводиться шляхом візуального огляду енергетичного господарства, в ході якого збирається інформація для визначення необхідності в проведенні поглибленого енергоаудиту. За результатами роботи замовнику надається звіт, що містить висновки про ефективність споживання енергії на об'єкті і, в разі необхідності, комерційна пропозиція для проведення більш детального аналізу. Тривалість проведення експрес-енергоаудиту від початку візуального огляду до надання звіту - 7 - 15 днів залежно від складності об'єкта енергодіагностікі.

В подальшому може бути проведений поглиблений, або попередній енергоаудит Попередній енергоаудит проводиться на об'єкті замовника з метою кількісної оцінки реально споживаної енергії та енерговитрат, а також визначення очікуваного економічного ефекту від впровадження комплексних енергозберігаючих заходів. У результаті проведення попереднього енергоаудиту замовнику надається карта розподілу енергетичних потоків між споживачами з урахуванням енерговтрат, пропонуються типові заходи, спрямовані на підвищення ефективності використання енергії. Визначається економічний ефект від впровадження цих заходів.

На деяких об'єктах може виявитися доцільним введення в штатний розклад спеціальної посади енергоменеджера. У цьому випадку необхідне проведення комплексного енергоаудиту. Комплексний енергоаудит на підприємстві найчастіше проводиться з метою створення автоматизованого робочого місця енергоменеджера. У цьому випадку оцінюються енерговитрати і енерговтрати в кожному технологічному процесі, будуються діагностичні моделі енергоспоживання підприємства, враховуються при моделюванні змінні фактори такі як погода, якість палива, і ін

Для підвищення ефективності енергоспоживання застосовується широкий арсенал засобів і методів енергозбереження. Від модернізації обладнання та безпека режимів його технічного обслуговування та експлуатації, до використання альтернативних джерел енергії та альтернативних технологічних процесів.

У подальшому компанія приймає участь у пошуку джерел фінансування для проведення енергозберігаючих заходів та у впровадженні самих заходів.

Компанія активно співпрацює з Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР), Міністерством з питань житлово-комунального господарства, Міністерством регіонального розвитку та будівництва, Європейським банком реконструкції та розвитку, іншими державними та міжнародними установами.

Головний актив нашої компанії - це кваліфіковані інженери, фінансові експерти, юристи, економісти, фахівці зі зв'язків з державними органами, проектувальники, будівельники, сервіс-менеджери.

Повсякденно ПАТРІОТ-NRG невідступно дотримується свого девізу: «Зберігаючі енергію країни!».

 
 
PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree
Мобільна автономна сонячно-вітряна електрична станція (МАСВЕС) є інтелектуальною власністю ТОВ «ПАТРІОТ-НРГ». МАСВЕС як винахід охороняється патентом США та інших країн. MASWESTM є торгівельною маркою ТОВ «ПАТРІОТ-НРГ».
PATRIOT-NRG - є зареєстрованим знаком для товарів та послуг ТОВ «ПАТРІОТ-НРГ».