Енергоаудит: Перехресна перевірка енергозаощаджень (частина V)

Звіт з енергетичного аудиту подає інформацію про кількість енергії, яка споживається різними видами енергоспоживачів (котельні, компресори, освітлення, виробниче устаткування). Енергоаудит, як правило, вказує споживання в енергетичних і грошових одиницях і відображає інформацію як в таблицях (наприклад, таблиця загальної кількості купленого палива), так і в графічній формі.

Перехресна перевірка енергозаощаджень (частина V)

Розрахувавши потенційне енергозбереження для об'єкту дослідження, енергоаудитор повинен ретельно перевірити всі обчислення перед тим, як внести  розрахунки у звіт з дослідження. Повторна перевірка даних необхідна, щоб переконатися, що економія узгоджується із загальним використанням енергії на об'єкті.

Найчастіше вживані прийоми перехресної перевірки:

  • дослідження збереженої енергії  як відсотка первинного енергоспоживання;
  • оцінювання нормалізованих показників роботи;
  • аналізування потоків енергії;
  • дослідження несумісних рекомендацій;
  • урахування зменшених граничних повернень.

Особливо важливо переконатися в реальності запропонованих заходів  заощадження енергії, щоб уникнути ситуації, коли ви проголосите, що можете заощадити більше енергії, ніж об'єкт споживає в даний час. Також важливо встановити несумісні рекомендації щодо заощадження енергії, тобто можливість впровадження тільки однієї рекомендації з двох. Наприклад, ви рекомендуєте АБО налагодити систему паророзподілення, АБО децентралізувати паророзподільне устаткування. У подібному випадку консультант повинен пояснити, яку з рекомендацій і чому він вважає найбільш прийнятною. Звівши в таблицю всі рекомендації за проектом, найменш прийнятні з несумісних рекомендацій слід помістити в дужки і виключити із загального списку  потенційних заощаджень.

Концепція «Зменшених граничних повернень» добре знайома економістам, проте та сама концепція у ряді випадків прийнятна до заходів з енергозбереження. Вона використовується, коли значення потенційного енергозбереження, отримане в результаті однієї дії, скорочується, якщо інша дія з економії енергії проведена раніше.

Приклад 4. Презентація концепції “Зменшених граничних повернень”

Завдання: На опалювання приміщень будівлі витрачається 50000 ГДж теплоти. Енергоаудитор вважає це споживання надто марнотратним, оскільки a) будівля опалюється постійно, хоча її використання періодичне і b) будівля слабо ізольована від навколишнього середовища.

З метою економії енергії запропоновано такі заходи:

A. Встановити регулятор опалювання за часом, який скоротить опалювальне навантаження на 40%.
B
. Посилити теплоізоляцію будівлі, щоб скоротити кількість необхідної теплоти на 20%.

Питання:

  • Яким буде річне  енергоспоживання (ГДж і %), якщо буде реалізований лише захід A?
  • Яким буде річне енергоспоживання (ГДж і %), якщо буде реалізований лише захід B?
  • Яким буде річне енергоспоживання (ГДж і %), якщо будуть реалізовані обидва заходи?

Примітка: Передбачається, що будівля вже має якісну систему регулювання температури, що забезпечує подачу теплоти у відповідності до її потреби.

Розв’язання:
Енергоспоживання після впровадження заходу A:

Еенергоспоживання після впровадження заходу В:

 
Енергоспоживання у випадку впровадження заходів А і В:
 
Всього заощаджень:      20000 ГДж + 6000 ГДж = 26000 ГДж (52%).

Вище наведено розв’язок задачі, який демонструє ефект від «зменшеного граничного повернення», при якому заощадження, кожне з яких скорочує енергоспоживання відповідно 40% і на 20%, разом дають зниження енергоспоживання лише на 52% замість 60%.

Продовження: Заощадження первинних і вторинних енергоресурсів (частина VI)

Попережня частина: Рекомнедації з енергозбереження (частина IV)

Володимир Прокопенко

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree