Енергозбереження в котельнях

1. Одним з шляхів підвищення енергоефективності котельного обладнання є утилізації пароконденсатної суміші. Для визначення потенціалу енергозбереження за рахунок цього заходу необхідно знати тиск, температуру, ентальпію і масову витрату суміші.Орієнтовна економія палива (т у.п./рік) для котла ДЕ-10-14ГМ в розрахунку на тонну пари за  годину встановленої потужності  при:

  •      збільшенні на 1% паропродуктивності котла при його недовантаженні - 0,26;
  •      зниженні паропродуктивності на 1% при перевантаженні котла - 0,52;
  •      установці контактного газового економайзера при роботі котла на природному газі - 44;
  •      зниженні температури вихідних димових газів  на 10С - 0,24;
  •     зниженні надмірного повітря за рахунок підсмоктування в газоходах на 0,1 від числового значення          кількості димових газів - 1,8;
  •      забиранні дуттєвого повітря з верхньої зони котельні - 5,0;
  •      підвищенні тиску пари на 0,1 МПа при роботі його на тиску меншому номінального - 2,74;
  •      використанні теплоти продувальної води на кожен відсоток безперервного продування котла - 1,37.

2. Переведення котельної з твердого палива на рідке або газоподібне дозволяє економити на крупних котлоагрегатах 4-7% від палива, що витрачається, на середніх і дрібних 10-15%.

3. Втрати тепла з вихідними газами є основними втратами.

4. Якщо котел має економайзер, то температура таких газів може бути лише на  30-500С вища за температуру насиченої пари.

5. Для ефективного використання теплоти пари, зменшення пропуску «пролітної» пари і автоматичного видалення конденсату, необхідно використовувати конденсатовідвідники. Неправильний вибір конденсатовідвідників, а також їх незадовільна експлуатація збільшують споживання пари у водопідігрівачах до 20%.

6. Забезпечте тепловикористовуючі апарати достатньою кількістю конденсатовідвідників. Застосування закритих систем збору і повернення конденсату дозволяє економити до 15% від загального споживання теплової енергії.

7. Досягайте максимально можливого повернення конденсату в котел.

8. Видаляйте з систем паропостачання гази (повітря), що не конденсуються. Це сприяє поліпшенню теплопередачі.

9. При тиску пароконденсатної суміші понад 0,3 МПа в установках утилізації передбачають сепаратор-розширювач, що дозволяє отримувати пару з Р=0,17-0,2 МПа і конденсат з температурою » 120 0С.

10. При перевищенні тиску пари з котла над необхідним за технологічними умовами у споживачів слід використовувати пароструминний компресор і сепаратор-розширювач.

11. Необхідно прагнути до строгої відповідності тиску пари в котлі і у споживача.

12. Дроселювання тиску пари на вході в паровикористовуючий апарат збільшує загальні енерговитрати.

13. Обмежуйте використання гострої пари, оскільки при цьому збільшуються витрати на обробку підживлювальної води і втрати тепла з продувальною водою.

14. Діаметри конденсатопроводів повинні забезпечувати пропуск конденсату в конденсатний бак самопливом, або під невеликим тиском, а також мати запас на пропускання пари, що утворюється.

15. Конденсат, повернений в конденсатний бак, повинен розподілятися по трубах на дні конденсатного бака, що скорочує втрати з парою миттєвого скипання.

16. Утилізацію енергії пароконденсатної суміші проводити, як правило, шляхом нагрівання хімочищеної води, нагрівання води на опалювання і гаряче водопостачання, повітря для повітряного опалювання.

17. Ентальпію пароконденсатної суміші визначають за допомогою калориметричного пристрою.18. Використовуйте економічно доцільні швидкості руху пари в трубах.

19. Проводьте оцінку економічно доцільної товщини ізоляції трубопроводів при зміні тарифів на паливо і електроенергію.

20. Усувайте витоки пари. Через отвір в 1 мм2 втрачається в рік до 25 Гкал теплоенергії або біля 3600 кг умовного палива.

21. Ізолюйте труби, вентилі, засувки, муфти і тому подібне.

22. Пам'ятайте, що відсутність вологоізоляції на паропроводах при намоканні ізоляції призводить до теплових втрат, що перевищують в 3-4 рази втрати тепла оголеними трубопроводами.<!--[endif]-->

23. Від'єднуйте невживані ділянки паропроводів.

24. Для надійного і безперебійного забезпечення споживачів гарячою водою на підприємстві слід встановлювати баки-акумулятори гарячої води, місткість яких повинна на 20-30% перевищувати годинне максимальне споживання.

За матеріалами ПМКЕУ «PATRIOT»

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree