Концептуальні положення Галузевої програми підвищення енергоефективності у будівництві на 2010-2014 роки (частина II)

Затверджено Галузеву програму підвищення енергоефективності у будівельній галузі на 2010-2014 роки.

Галузева програма підвищення енергоефективності у будівельній галузі на 2010-2014 роки була розроблена під керівництвом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 № 1567-р "Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів".

Частина I
Частина II
Частина III

Частина II

В шостому розділі Галузевої програми висвітлено заходи з підвищення теплової ізоляції будинків і споруд при новому будівництві та реконструкції. Показано історію еволюційного шляху підвищення нормативних вимог до теплоізоляції огороджувальних конструкцій будинків (рис.1) від запровадження перших змін у СНиП ІІ-3-79 у 1993 році до набуття чинності норм нового покоління ДБН В.2.6-31:2006 «Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель» у 2006 році. Водночас зроблено порівняльний аналіз чинних в Україні норм з вимогами країн ЄС (табл. 2) та показано, що на сьогодні вітчизняні норми є одними з найнижчих серед країн Європи.

  Рис.1. Еволюція нормативних вимог до опору теплопередачі
вікон житлових та громадських будівель
 

 
 

Табл. 2. Порівняльний аналіз вітчизняних норм та норм країн

ЄС до опору теплопередачі огороджувальних конструкцій

 Країна Опір теплопередачі, м2 °С/Вт

Питомі

тепловитрати

кВт•год/м2

Стіни Покриття Перекриття Вікна
Україна  2,8 3,3 3,3 0,6 90-180
Росія  2,9  3,7 4,2 0,4 95-195
Німеччина 1,8-5,0 5,8 3,5 0,7 30-70
Литва 3,33 5,55 4,0 0,52 -
Данія  3,3 5,0 3,4 0,4 55
Фінляндія  3,5 4,5 4,5 0,47  -
Польща 3,0 3,0 3,0 0,5 70-100
Словакія 3,1 5,0 5,0 0,59 30-100
Канада 3,2-4,1 6,6 6,6 0,6 30-70

 

Галузевою програмою передбачено основні аспекти забезпечення нормативного рівня теплоізоляції будинків, що визначаються проектними характеристиками та відповідністю фактичних показників проекту. Якість проектування багато в чому визначається наявністю нормативних документів. Показано, що в останні роки відбулося якісне реформування системи нормативних документів в галузі підвищення енергоефективності будинків. Визначено пріоритетні документи, які необхідно розробити, з встановлення вимог до показників безпеки будівельних об’єктів, правил і методів контролю та приймання в експлуатацію.

Програма містить відомості щодо запровадженої системи оцінювання відповідності в будівництві продукції, на яку не існує нормативних документів. Система запроваджена відповідно до вимог Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд і є відносно новою для України, хоча має дуже широке розповсюдження в країнах ЄС.

Сьомий розділ Галузевої програми розкриває основні аспекти підвищення енергоефективності інженерних систем будинків.

Розділ восьмий Галузевої програми розглядає питання використання нетрадиційних поновлювальних джерел енергії замість споживання природного газу. Показано, що суттєвим потенціалом зниження споживання природного газу є розвиток застосування пасивних систем використання сонячної енергії за рахунок оптимізації об’ємно-планувальних рішень будинків, їх форми та орієнтації, використання систем акумуляції сонячного тепла та сонцезахисту. Також розкрито основні проблеми, що існують в державі з приводу використання обладнання на основі відновлюваних джерел енергії (теплові насоси, геліоустановки тощо). Визначено, що головною проблемою при запровадженні обладнання для використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії є недосконалість цінової політики і механізму державного стимулювання поширення їх використання. Наведене у табл.2 співставлення вартості теплової енергії свідчить про економічну доцільність надання пріоритету використанню природного газу при існуючих цінах на паливні ресурси.

 

Табл. 2. Вартість енергії, отриманої при використанні різних видів палива
Паливо

Одиниця

виміру

Вартість одиниці, грн. Питома теплота згоряння, МДж ККД обладнання

Кількість утвореної енергії

Вартість енергії, грн/(кВт·год)

МДж  кВт·год
Природний газ м3 0,732 34 92% 31,28 8,69 0,08
Дизпаливо літр 5,7 40 89% 35,6 9,89 0,58
Пропан-бутан літр 2,3 46 92% 42,32 11,76 0,2
Дрова кг 0,3 10 70% 7 1,94 0,15
Вугілля кг 0,7 20 80% 16 4,44 0,16
Електроенергія кВт•год 0,24 3,6 100% 3,6 1 0,24

 

Основний висновок, що зроблений у Програмі за результатами табл.2, при співставленні вартості енергії при різній ціні на природний газ з даними щодо інших видів палива свідчить, що вугілля і дрова стають економічно привабливими лише після підвищення ціни природного газу до $200/тис.м3, пропан-бутанова суміш – при підвищенні ціни газу до $250/тис.м3, дизпаливо не буде конкурентним газу при реальних цінах на нього. Електроенергія при використанні для вироблення теплової енергії завжди буде менш ефективною, ніж газ, оскільки при застосуванні природного газу здійснюється пряме перетворення енергії палива в тепло, в той час як при використанні електроенергії для отримання тепла технологічний процес перетворення енергії палива в тепло збільшується вдвічі, що погіршує результат ефективності до 30%.

У дев’ятому розділі Галузевої програми розроблено питання енергозбереження у промисловості будівельних матеріалів. В Програмі показано, що одним із основних факторів, котрі  негативно впливають на будівельну галузь, є зростання вартості продукції промисловості будівельних матеріалів. Враховуючи, що паливна складова є одним з основних факторів впливу на собівартість будівельних матеріалів і виробів, енергозбереження на цих виробництвах є стратегічним завданням щодо зниження вартості і підвищення конкурентоздатності вітчизняної продукції. Для вирішення цього питання в Галузевій програмі визначено основні заходи, впровадження яких дозволить знизити витрати енергії щонайменше на 20%.

Також Програмою зазначено, що з метою енергозбереження кожне підприємство повинно проводити технологічний, теплотехнічний, енергетичний аналіз виробництва для визначення раціональних і нераціональних витрат енергії (матеріальні, теплові і газові баланси установок). Для таких виробництв, як виробництво вапна, цегли, каменів, силікатних блоків та виробництво цементу, визначено основні напрямки економії енергії.

Продовження: Частина III

Попередня стаття: Частина I

Євген Колесник

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree