Мета та основні завдання Галузевої програми підвищення енергоефективності у будівництві на 2010-2014 роки

У статті висвітлені мета та основні завдання Галузевої програми підвищення енергоефективності у будівельній галузі на 2010-2014 роки. Завдання формулюються за групами: організаційного, технологічного, структурного характеру.

Як вже повідомлялося на порталі, Мінрегіонбудом затверджено Галузеву програму підвищення енергоефективності у будівельній галузі на 2010-2014 роки. Виходячи з сучасної ринкової структури виробництва будівельної галузі і законодавчого обмеження впливу на підприємницьку діяльність суб’єктів господарювання, у Програмі розмежовано шляхи забезпечення енергоефективності та заходи для підприємств сфери управління Мінрегіонбуду та інших підприємств галузі і народного господарства.

 

Метою Програми є створення умов для:

 • оптимізації паливно-енергетичного балансу будівельної галузі;
 • зниження питомого енергоспоживання будівель і споруд житлово-громадського призначення до рівня розвинутих держав світу; зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції вітчизняних будівельних матеріалів і виробів;
 • скорочення рівня експлуатаційних втрат паливно-енергетичних ресурсів та води на об'єктах будівництва;
 • зниження питомої ваги природного газу в паливно-енергетичному балансі галузі за рахунок використання відновлюваних джерел енергії, альтернативних та місцевих видів палива;
 • відносного скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів та води в бюджетних установах громадського призначення;
 • гармонізації нормативної бази з енергоефективності будівельних об'єктів з вимогами європейських норм та стандартів.
 

Забезпечення підвищення енергоефективності підприємств будівельної галузі і підприємств народного господарства, що забезпечують будівництво, передбачається проводити шляхом реалізації наступних груп завдань:

 

 

1. Завдання організаційного характеру:
 • розвиток і вдосконалення нормативно-законодавчої бази для забезпечення підвищення енергоефективності об'єктів будівництва на сучасному рівні;
 • створення нормативно-методичної бази для запровадження енергопаспортизації та енергоаудиту об'єктів будівництва;
 • розроблення і запровадження системи підготовки і ліцензування (сертифікації) енергетичних аудиторів об'єктів будівництва;
 • розроблення і запровадження загальнодержавного реєстру енергопаспортів об'єктів житлово-громадського призначення;
 • створення нормативно-методичної бази запровадження системи контролю за дотриманням мінімальних вимог щодо енергетичних характеристик об'єктів житлово-громадського призначення;
 • запровадження порядку обов'язкового ознайомлення мешканців (користувачів) з основними відомостями з енергетичного паспорта будівлі;
 • створення галузевої бази проектних рішень енергоефективних будівель і обладнання, забезпечення умов для її поширення в регіонах України;
 • розроблення організаційно-методичного забезпечення та запровадження контролю за дотриманням законодавства і нормативних вимог з енергоефективності;
 • розроблення гранично допустимих витрат паливно-енергетичних ресурсів на виробництво одиниці продукції будівельного призначення;
 • розроблення заходів щодо врахування регіональних особливостей запровадження енергоефективних рішень у будівництві.

2. Завдання структурного характеру в сфері виробництва:

 • аналіз параметрів продукції і стану виробництва обладнання для систем опалення, гарячого водопостачання і кондиціювання з використанням нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії (геліосистеми, теплові насоси тощо).

3. Завдання науково-технічного (технологічного) характеру:

 • забезпечення експериментальної перевірки енергоефективного обладнання, інженерних систем, архітектурно-конструктивних систем тощо.

Забезпечення підвищення енергоефективності підприємств сфери управління Мінрегіонбуду передбачається шляхом реалізації наступних груп заходів:

1. Завдання організаційного характеру:
 • створення структурних підрозділів або введення посадових функціональних обов'язків щодо забезпечення енергоменеджменту підприємств (установ);
 • забезпечення енергоаудиту будівель і споруд підприємств (установ);
 • розроблення плану заходів щодо підвищення енергоефективності об'єктів з урахуванням висновків проведеного енергоаудиту;
 • визначення джерел фінансування і забезпечення реалізації плану заходів.

2. Завдання технічного (технологічного) характеру:

 • запровадження використання на об'єктах альтернативних видів палива;
 • запровадження систем електроопалення і водопідігріву в т.ч. акумуляційного типу;
 • обладнання інженерних систем будівель приладами обліку теплової енергії, холодної і гарячої води та двотарифними лічильниками електроенергії;
 • заміна чи утеплення вхідних дверей та вікон;
 • оснащення вікон системами сонцезахисту;
 • утеплення огороджувальних конструкцій;
 • модернізація чи заміна систем опалення в адміністративних будівлях;
 • заміна ламп розжарювання на енергоощадні лампи;
 • запровадження систем комплексного моніторингу і управління інженерними системи адміністративних будівель.

3. Завдання структурного характеру в сфері виробництва визначаються за результатами аналізу стану об’єктів сфери управління Мінрегіонбуду.

Євген Колесник

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree