Огляд енергетичного сектора: Великобританія

Енергетична промисловість Великобританії всеосяжна, і включає численні зацікавлені сторони, підтримує різноманітну діяльність та взаємодіє з комерційним, урядовим та технологічним середовищем. Наразі, вона  переживає не бачену раніше трансформацію. Старі енергетичні системи змінюються на сучасні гнучкі, екологічні та орієнтовані на користувачів. Енергетика є важливою складовою національної інфраструктури Великобританії. Приватні інвестиції в галузь працюють як стимул для посилення економічного прогресу. Енергетична промисловість Великобританії є однією з найрозвиненіших у світі. Вона знаходиться в авангарді декарбонізації процесів виробництва електроенергії. За останні п'ять років Великобританія скоротила шкідливі викиди від виробництва електроенергії більше, ніж будь-яка інша країна з групи Великої сімки.

Сполучене Королівство прискорює свій перехід до стандартів нульового енергоспоживання. Енергетичний сектор Великобританії має одну з найбільш екологічних енергетичних систем у світі, яка залучає інвестиції та створює робочі місця. Він надає робочі місця приблизно 750 000 людей та підтримує всю економіку Великобританії. Нинішня співпраця між урядом та енергетичним бізнесом забезпечує міцну основу для розв'язання майбутніх проблем інфраструктури нульового енергоспоживання, а також дає можливість створити тисячі робочих місць у країни.

У 2020 році понад 55% виробництва енергії у Великобританії надходило з низьковуглецевих джерел. Скорочення викидів вуглекислого газу в енергетиці Великобританії було підкріплено стратегією, яка заохочує інвестиції у відновлювані технології,  щоб максимізувати цінність урядових реформ та розв'язати проблеми, що стосуються нульового енергоспоживання.

Енергетична промисловість повинна прагнути до створення робочих місць та чистої економіки, тим самим сприяючи більш збалансованій економічній ситуації в країні

Енергія у Сполученому Королівстві зараз забезпечується кількома основними джерелами, а саме газом, нафтою та електроенергією.

Електроенергія

Більша частина електроенергії у Сполученому Королівстві все ще виробляється на великих електростанціях і транспортується електричною мережею.

Останнім часом посилення екологічного законодавства та суспільна обізнаність щодо вуглецю та забруднення повітря вплинули на зміну виробництва електроенергії у Великобританії. Однак, викопне паливо продовжує домінувати. Кількість відпрацьованих газів, які можуть викидатись з великих заводів, стала більш обмеженою, що призводить до скорочення значної частини вугільної енергетики. Атомна енергетика є одним з основних джерел, що покриває понад 20% потреб Великобританії в енергії. На поновлювані та низьковуглецеві джерела енергії зараз припадає все більша частка загального виробництва енергії. Відновлювальна енергетика сьогодні -  галузь, у Сполученому Королівстві, яка розвивається найшвидше.

Як повідомляють компетентні органи, у 2020 році виробництво електроенергії у Сполученому Королівстві  було найбільш екологічно чистим на світовому рівні. За останні сім років середня вуглецева складова тут знизилася на 66%.

Енергетична промисловість повинна прагнути до створення робочих місць та чистої економіки, тим самим сприяючи більш збалансованій економічній ситуації в країні

Газ та нафта

Система постачання природного газу у Великобританії подібна до системи електроенергії. На теперішній час внутрішні запаси природного газу Сполученого Королівства недостатні для задоволення потреб країни, тому значна його частина імпортується.

Існує також можливість використання водню та інших екологічно чистих газів у поточній системі природного газу, а також перспективи досліджень їх поєднання з традиційними джерелами газу.

Сира нафта поки досі є основним джерелом енергії для Сполученого Королівства, як і для багатьох інших країн. За останні кілька десятиліть спосіб використання нафти різко змінився. Зміна цільових показників щодо витрат і ефективності призвела до значного скорочення виробництва електроенергії з використанням нафти.

Очікується, що споживання нафти суттєво зменшиться, внаслідок початку тенденції до перевезень людей та товарів електричним транспортом. Наразі, вона широко використовується для опалення приміщень та нагрівання води в регіонах, де немає природного газу. Тому, нафта, безумовно, продовжуватиме відігравати деяку роль в енергетичній сфері у найближчому майбутньому.

Відновлювальні джерела

У Великобританії продовжують розвиватися технології виробництва та зберігання відновлюваної енергії. Однак разом із просуванням відновлюваних джерел виникає чимало занепокоєнь щодо стабільності мережі та безпеки постачання енергії.

Рентабельність відновлюваних джерел енергії у країні може бути покращена шляхом використання штучного інтелекту та автоматизації для підвищення точності розрахунку попиту та встановлення “розумних” мереж для контролю розподіленої енергії. Однак необхідна зміна нормативних актів, щоб забезпечити переваги, які стимулюють інвестиції в ці сектори.

Енергетична промисловість повинна прагнути до створення робочих місць та чистої економіки, тим самим сприяючи більш збалансованій економічній ситуації в країні

Ось кілька основних компонентів, що підвищують ефективність переходу на екологічну енергію у Великобританії:

  1. Бізнес сектор, який процвітає на основі конкурентоспроможності та захищає вразливих споживачів.
  2. Зростання приватних інвестицій в ініціативи нульового енергоспоживання та інновації.
  3. Швидка декарбонізація транспорту, включаючи спеціальні переваги для використання електромобілів.
  4. Розумна, адаптивна енергетична система, яка може враховувати майбутні джерела енергії та вимоги користувачів.

Цілісний підхід до енергосистеми зможе забезпечити значний потенціал для нових технологій та послуг, які об’єднані у всіх промислових секторах та пристосовані до потреб людини та суспільства.

Для компаній та домогосподарств надзвичайно важливо, щоб енергетична промисловість підтримувала регулярне, побудоване на принципах сталості довкілля обслуговування, щоб підприємства могли планувати заздалегідь, а обслуговування споживачів продовжувало прогресувати. Важливо також, щоб вона продовжувала пропонувати найнижчі ціни, які захистять споживачів та гарантують ефективність діяльності компаній на світовому ринку.

Енергетична промисловість повинна прагнути до створення робочих місць та чистої економіки, тим самим сприяючи більш збалансованій економічній ситуації в країні. Впроваджуючи ці заходи, уряд Сполученого Королівства зможе створити краще та більш екологічне майбутнє для країни та її населення.

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree