Організація енергетичного менеджменту на підприємстві

Система енергетичного менеджменту, у відповідності до європейського стандарту, починається з вирішення організаційних завдань: створення групи енергетичного менеджменту та формулювання енергетичної політики підприємства.  Наступним кроком є енергетичне планування, під час якого вся увага приділяється енергетичній результативності й, відповідно, економічній ефективності  використання енергії на підприємстві.

Енергетичне планування можна виконувати як силами винятково власних фахівців підприємства, так і за допомогою професійних енергоаудиторів, залучення яких коштуватиме не менше ніж 100-150 тис. грн. Для багатьох підприємств це може виявитись занадто коштовно. Саме на підтримку виконання енергетичного планування власними силами фахівців підприємства спрямований Програмно-методичний комплекс з енергозбереження (ПМКЕУ) «PATRIOT».

 

ПМКЕУ «PATRIOT» це спеціалізоване видання, що складається з інформаційно-розрахункової системи «Енергетичний аудит» і «ПРАКТИЧНОГО ПОСІБНИКА З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ для об'єктів промисловості, будівництва та житлово-комунального господарства України».

Інформаційно-розрахункова система «Енергетичний аудит» дозволяє розробити економічно обґрунтований енергозберігаючий проект розвитку підприємства.

Інформаційна частина системи містить у систематизованому вигляді законодавчі та нормативні документи, бібліотеку  енергозберігаючих заходів в різних галузях, довідкові дані. Вона забезпечена зручними  функціями аналізу і обробки даних.

Розрахункова частина   дозволяє проаналізувати і вибрати з великої бібліотеки типових заходів енергозбереження різного призначення ті, які задовольняють інвестиційним вимогам саме вашого підприємства.

Результатом роботи інформаційно - розрахункової системи  є звіт з елементами техніко-економічного обґрунтування енергозберігаючого проекту підприємства. Для кожної енергозберігаючої можливості розраховуються статичний і динамічний терміни окупності, чистий дисконтований прибуток, індекс прибутковості інвестицій, внутрішня норма прибутку та інше.  Таким чином створюється можливість прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень.

«ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ для об'єктів промисловості, будівництва та житлово-комунального господарства України» є методичною основою енергозбереження при енергетичному плануванні. В ньому приводяться технічні аспекти, які розкривають механізми виникнення енергетичних втрат у різних технологічних процесах і системах підприємства.

 Розглядається:

 нормативно-правова база енергозбереження, енергетичні аудит та паспортизація, аналіз енергетичних балансів різних споживачів паливо - енергетичних ресурсів та вибір основних напрямків енергозбереження. Наводиться велика кількість практичних прикладів і корисних порад.

Енергозбереження при електроспоживанні, зокрема при використанні електроприводів, електротермічного устаткування, електрозварювального обладнання, насосів,   промислових систем повітропостачання, систем вентиляції та кондиціювання повітря, систем освітлення.

Особливості енергетичних обстежень джерел теплової енергії та даються поради з енергозбереження в них.

Втрати енергії в системах забезпечення мікроклімату у виробничих, адміністративно-побутових, громадських і житлових будівлях, системах водопостачання і каналізації, пропонуються заходи з енергозбереження в них. Наведено велику кількість практичних прикладів з розрахунками.

Енергозбереженню в будинках. Розглядається комплекс нормативних документів України з енергозбереження в будівлях, теплотехнічні розрахунки огороджувальних конструкцій, конструктивні принципи енергозбереження в будівлях.

Крім того, ПМКЕУ може використовуватись для навчання персоналу підприємства управлінню режимами використання енергії на своїх ділянках і функціонування системи енергетичного менеджменту.

Плескач Б.М.

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree