"Практичний посібник з енергозбереження...". Зміст розділу 1. Загальні положення

ВСТУП

1. Нормативно-правова база енергозбереження

1.1. Види документів
1.2. Закон України «Про енергозбереження»
1.3. Державне управління і регулювання в паливно-енергетичному комплексі
1.4. Взаємодія споживачів  ПЕР з енергопостачальними організаціями

2. Енергетична стратегія і програми енергозбереження

2.1. Енергетична стратегія України на період до 2030 року
2.2. Комплексна державна програма енергозбереження України
2.3. Державна цільова економічна програма енергоефективності на 2010 – 2015 р.

3. Енергоаудит та енергетична паспортизація

3.1. Види енергоаудиту, його можливості та оцінка необхідності

3.1.1. Види обстежень споживачів енергоресурсів
3.1.2. Можливості та оцінка необхідності енергоаудиту

3.2. Стислий зміст енергоаудиту

3.2.1. Експрес-обстеження
3.2.2. Поглиблений енергоаудит
3.2.3. Методологія енергоаудиту промислового підприємства

3.3. Енергоаудиторські фірми та вимоги до них
3.4. Структура звіту з енергетичного аудиту та вимоги до нього
3.5. Можливі листи для опитування
3.6. Енергетичний паспорт підприємства
3.7. Енергетичний паспорт будинку

4. Енергобаланси споживачів ПЕР і визначення основних
напрямків енергозбереження

4.1. Види енергобалансів
4.2. Енергобаланс промислового підприємства
4.3. Енергобаланс будівель
4.4. Енергобаланс сховища

5. Приладовий облік

5.1. Приладовий облік теплової енергії

5.1.1. Загальні відомості про прилади обліку теплової енергії і теплоносія
5.1.2. Датчики витрати теплоносія
5.1.3. Облік теплової енергії у споживача теплоти
5.1.4. Метрологічне забезпечення вузлів і систем обліку теплової енергії
5.1.5. Вибір теплолічильника

5.2. Приладовий облік електричної енергії

6. Практичні приклади
7. Корисні поради
8. Енергетичний менеджмент

8.1 Що означає «енергетичний менеджмент» (енергоменеджмент)?
8.2 Об'єкт енерговикористання як об'єкт управління в системі нергоменеджменту
8.3 Часові рівні енергоменеджменту
8.4 Енергоменеджмент, його «складові» і ієрархія
8.5 Перешкоди при створенні системи енергоменеджменту
8.6 Кваліфікаційні характеристики професій з енергоменеджменту

8.6.1 Менеджер (керівник) з організації ефективного використання енергії (енергоменеджер)
8.6.2 Професіонал  із енергетичного менеджменту
8.6.3 Фахівець з енергетичного менеджменту

Бібліографічний перелік до розділу 1
 

 

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree