"Практичний посібник з енергозбереження...". Зміст розділу 2. Електропостачання та електроспоживання

1. Особливості проведення енергетичних обстежень систем електропостачання
і електроспоживання

1.1. Мета енергетичного обстеження та основні етапи його проведення
1.2. Збір інформації
1.3. Визначення першочергових об'єктів і напрямків обстеження
1.4. Візуальні та інструментальні обстеження
1.5. Обробка та аналіз зібраної і одержаної при візуальних та інструментальних
обстеженнях інформації
1.6. Розробка заходів і програми зі збереження електричної енергії.
Оформлення звіту та енергетичного паспорта

2. Система електропостачання підприємства промисловості або ЖКГ

2.1. Категорії надійності постачання електроенергії
2.2. Основні поняття про схеми та елементи системи електропостачання
2.3. Якість електроенергії та її вплив на електроспоживання і надійність
роботи електроустаткування
2.4. Основні види електроустаткування, застосовуваного в системах електропостачання

2.4.1. Кабелі, повітряні лінії електропередач, шинопроводи
2.4.2. Силові трансформатори
2.4.3. Автономні джерела електроживлення
2.4.4. Пристрої для поліпшення якості електричної енергії

2.5. Облік електроспоживання. Прилади обліку. АСКОЕ

3. Технологічне електроспоживання

3.1. Основні поняття про електричні навантаження й про графіки використання
електроустановок
3.2. Споживання електроенергії при використанні електроприводів

3.2.1. Асинхронні електродвигуни
3.2.2. Синхронні електродвигуни
3.2.3. Електродвигуни постійного струму

3.3. Електротермічне устаткування

3.3.1. Електричні печі опору
3.3.2. Дугові електропечі
3.3.3. Індукційні печі
3.3.4. Електроопалення

3.4. Електрозварювання

3.4.1. Дугове електрозварювання
3.4.2. Контактне зварювання

4. Електроспо живання при використанні помп
5. Енергоспо живання й енергозбереження в промислових системах
повітропостачання (СПП)

5.1. Структура системи повітропостачання. Призначення та функції, основні показники системи

5.1.1. Поняття про систему, визначення
5.1.2. Структура системи 
5.1.3. Призначення й функції СПП та її елементів

5.2. Характеристика споживачів стисненого повітря і компресорного устаткування СПП

5.2.1. Споживачі стисненого повітря
5.2.2. Основні характеристики і показники промислових компресорів

5.3. Визначення навантажень на компресорну станцію
5.4. Техніко-економічні показники компресорної станції

5.4.1. Основні техніко-економічні показники
5.4.2. Методика нормування витрати електроенергії на вироблення стисненого повітря
5.4.3. Собівартість стиснутого повітря

5.5. Аналіз показників системи повітропостачання, енергозбереження і енергоаудит СПП

6. Електроспо живання систем вентиляці ї та кондиціювання повітря
7. Електроспо живання систем освітлення

7.1. Джерела електроосвітлення

7.1.1. Лампи розжарювання
7.1.2. Люмінесцентні лампи
7.1.3. Лампи високого тиску
7.1.4. Світлодіоди

7.2. Економія електроенергії в освітлювальних установках

7.2.1. Заміна наявних світильників більш ефективними
7.2.2. Заміна пускорегулючої апаратури
7.2.3. Застосування комбінованого освітлення
7.2.4. Автоматичне управління освітленням
7.2.5. Використання КЛЛ для внутрішнього освітлення
7.2.6. Застосування схем включення і відключення освітлення для сходових маршів
житлових будинків
7.2.7. Використання систем керування освітленням

7.3. Розрахунок нормативного електроспоживання на освітлення
7.4. Нераціональні витрати електроенергії на освітлення
7.5. Завищена установлена потужність освітлювальних приладів
7.6. Основні заходи щодо підвищення енергоефективності освітлення

8. Список літератури

Матеріали ПМКЕУ (PATRIOT)

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree