"Практичний посібник з енергозбереження...". Зміст розділу 3 Теплові джерела та мережі теплопостачання

1. Принципові схеми джерел тепла , теплових мереж, систем теплопостачання

1.1. Промислові джерела теплової енергії
1.2. Автономні джерела теплопостачання
1.3. Газопостачання підприємств
1.4. Теплові мережі
1.5. Схеми приєднання споживачів тепла до теплових мереж

2. Особливості експлуатації систем теплопостачання

2.1. Застосування катодного захисту та протикорозійних покриттів
2.2. Визначення залишкового ресурсу трубопроводів
2.3. Підвищення експлуатаційної надійності магістральних
та внутрішньоквартальних теплових мереж
2.4. Способи очищення та запобігання відкладенням у теплових мережах
та устаткуванні систем теплопостачання
2.5. Оптимізація режимів функціонування теплових мереж

3. Нормування споживання теплової енергії

3.1. Питомі витрати (норми витрат) палива в джерелах теплової енергії
3.2. Витрати тепла на власні потреби в котельнях
3.3. Технологічні норми споживання тепла
3.4. Втрати енергії в мережах теплопостачання

4. Особливості енергетичних обстежень джерел теплової енергії
та систем теплопостачання

4.1. Енергетичне обстеження котельні
4.2. Енергетичний паспорт котельні
4.3. Енергетичне обстеження теплових мереж

5. Комплексний енергоекологічний аудит промислового підприємства

5.1. Підготовчий етап
5.2. Особливості експрес-обстеження котельні, включаючи визначення
енергетичних показників роботи та обсягу викидів шкідливих речовин в атмосферу
5.3. Основний етап

5.3.1. Складання теплових балансів та розрахунок питомих втрат теплової енергії
5.3.2. Пароконденсатний баланс
5.3.3. Розробка балансових енерготехнологічних схем
5.3.4. Моніторинг роботи теплоенергетичного устаткування
5.3.5. Тепловізійне обстеження будівель та теплових комунікацій підприємства
5.3.6. Складання водогосподарського балансу підприємства
5.3.7. Оцінювання впливуроботи енергетичного устаткування на довкілля

5.4. Загальний аналіз вироблення та споживання енергоносіїв,
розробка рекомендацій (заходів) з енергозбереження

6. Енергозбереження в джерелах теплової енергії
7. Енергозбере ження при транспортуванні теплової енергії
8. Практичні приклади
Список літератури

Матеріали ПМКЕУ (PATRIOT)

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree