Розділ 4. Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря

1. Системи забезпечення мікроклімату у виробничих,
адміністративно -побутових, громадських та житлових будівлях

1.1. Принципові схеми систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря

1.1.1. Системи опалення
1.1.2. Системи вентиляції
1.1.3. Системи кондиціювання повітря

1.2. Вимоги до систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря
1.3. Системи повітряного, променистого та електричного опалення

1.3.1. Повітряне опалення
1.3.2. Променисте опалення
1.3.3. Електричне опалення

1.4. Основне обладнання систем створення мікроклімату

1.4.1. Системи опалення
1.4.2. Системи вентиляції, кондиціювання і повітряного опалення
1.4.3. Променисті системи опалення

2. Споживання теплової енергії системами опалення, вентиляції та кондиціювання повітря

2.1. Вимоги до мікроклімату виробничих, адміністративно-побутових,
громадських і житлових будівель

2.1.1. Нормування параметрів внутрішнього повітря для систем опалення 
2.1.2. Нормування параметрів внутрішнього повітря для систем вентиляції
2.1.3. Нормування параметрів внутрішнього повітря для систем кондиціювання повітря

2.2. Нормування витрат теплової енергії на опалення і вентиляцію будівель

2.2.1. Нормування теплоспоживання системами опалення
2.2.2. Нормування теплоспоживання системами вентиляції 
2.2.3. Нормування теплоспоживання системами гарячого водопостачання

2.3. Нормування термічного опору огороджувальних конструкцій будівель
2.4. Розрахунок теплоспоживання системами опалення, вентиляції та кондиціювання повітря

2.4.1. Розрахунок споживання системами опалення
2.4.2. Розрахунок теплоспоживання системами вентиляції та кондиціювання повітря

2.5. Визначення фактичної кількості теплової енергії та теплоносія, спожитих абонентами
2.6. Контроль за споживанням енергоресурсів та регулювання подачі тепла в будівлі

2.6.1. Основні поняття і визначення
2.6.2. Види приладів обліку теплової енергії і теплоносія
2.6.3. Функції, які виконують теплообчислювачі
2.6.4. Вимоги до приладів обліку
2.6.5. Облік теплової енергії на джерелі теплоти
2.6.6. Облік теплової енергії у споживача теплоти

3. Енергетичне обстеження будівель і споруд

3.1. Нормативна база проведення енергетичних обстежень будівель,
тепловізійного контролю якості теплового захисту і заповнення енергетичного паспорта
3.2. Особливості тепловізійних обстежень огороджувальних конструкцій
3.3. Енергетичне обстеження систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря
3.4. Енергетичний паспорт будівлі

4. Заходи з енергозбереження в с истемах опалення, вентиляції та кондиціювання повітря

4.1. Класифікація заходів з енергозбереження
4.2. Об'ємно-планувальні і будівельно-конструктивні заходи
4.3. Технічні заходи з енергозбереження. Вдосконалення систем та їх елементів
4.4. Утилізація природної та відхідної теплоти

4.4.1 Принцип дії та теоретичні основи енергозбереження при застосуванні ТНУ
4.4.2. Утилізація теплоти вентиляційних викидів

4.5. Організаційні заходи з енергозбереження
4.6. Типові заходи з енергозбереження в системах опалення та оцінки
енергозберігаючих ефектів
4.7. Типові заходи з енергозбереження в системах вентиляції
та кондиціювання повітря й оцінки енергозберігаючих ефектів

5. Практичні приклади

5.1. Енергозбереження в системі опалення при застосуванні
економічного графіка подавання теплоносія
5.2. Енергозбереження в системі опалення при поліпшенні
теплозахисних властивостей огороджувальних конструкцій будівлі
5.3. Енергозбереження при утилізації теплоти вентиляційних викидів
в рекуперативному теплообміннику
5.4. Енергозбереження при сумісному застосуванні загальнообмінної і місцевої вентиляції
5.5. Енергозбереження при застосуванні повітряних завіс
5.6. Енергозбереження при застосуванні рециркуляції
в центральних системах кондиціювання повітря
5.7. Енергозбереження при застосуванні частотного регулювання продуктивності за повітрям
вентиляторів, систем вентиляції і кондиціювання повітря
5.8. Енергозбереження при пофасадному регулюванні подачі теплоносія в систему опалення
5.9. Оцінка ефективності переведення об'єктів на електричне опалення
5.10. Вибір джерела теплоти
5.11. Енергозбереження в системах вентиляції

Список літератури

Матеріали ПМКЕУ (PATRIOT)

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree