"Практичний посібник з енергозбереження...". Зміст розділу 7. Економічне обгрунтування енергозберігаючих заходів

1. Методика те хніко-економічного обґрунтування
енергозберігаючих заходів (проектів )

1.1. Методологічні основи оцінки ефективності енергозберігаючих проектів

1.1.1. Основні положення
1.1.2. Ситуаційний аналіз енергозберігаючих заходів (проектів)
1.1.3. Формули поєднаного розрахунку прибутку і грошового потоку
1.1.4. Оцінка проектів із врахуванням інфляції

1.2. Показники фінансової ефективності енергозберігаючих заходів

1.2.1. Вихідні вартісні показники
1.2.2. Формули розрахунку показників ефективності МЕЗ
1.2.3. Спрощені розрахунки показників МЕЗ
1.2.4. Приклади розрахунку

1.3. Порівняльний аналіз енергозберігаючих проектів

1.3.1. Показники порівняльної ефективності МЕЗ
1.3.2. Приклади розрахунків
1.3.3. Вибір варіанта інвестування при декількох критеріях

1.4. Ефективність заміни діючого обладнання

1.4.1. Ситуація А. Старе обладнання конкурентноздатне і випускається промисловістю
1.4.2. Ситуація Б. Старе обладнання знято з виробництва

1.5. Ефективність проектів, що реалізуються з використанням ліцензій, ноу-хау, патентів
1.6. Економічна (національна) оцінка проектів

1.6.1. Зміст економічної оцінки проектів
1.6.2. Розрахунок узагальнюючого показника національної оцінки проектів

1.7. Форми техніко-економічного обґрунтування енергозберагаючих засобів

1.7.1. Показники економічної ефективності МЕЗ

2. Схеми фінансування енергозберігаючих заходів та їх ефективність

2.1. Джерела і форми фінансування енергозберігаючих заходів, їх особливості

2.1.1.Джерела фінансування
2.1.2. Форми фінансування, їх порівняльні переваги і недоліки

2.2. Розрахунок ефективності енергозберігаючих проектів
при різноманітних схемах фінансування

2.2.1. Ефективність проектів, що фінансуються за рахунок кредиту
2.2.2. Ефективність проектів, що фінансуються за рахунок лізингу

3. Формування і оптимізаці я програми енергозберігаючих за ходів суб 'єкта
господарювання з урахуванням його фінансових можливостей

3.1. Формування бюджету капіталовкладень
3.2. Оптимізація бюджету капіталовкладень

3.2.1. Просторова оптимізація
3.2.2. Часова оптимізація

4. Інформаційно-розрахункова система «ТПС-NRG» у складі програмно - мето -
дичного комплексу з енергозбереження в Україні «PATRIOT» (ПМКЕУ «PATRIOT»)

4.1. Вступ
4.2. Посібник з установки інформаційно-розрахункової системи «тпс -nrg»

5. Інформаційно -довідкова система :
«Енергозбереження: технічні рішення, устаткування й матеріали»

5.1. Призначення й можливості

5.1.1. Функції інформаційно-довідкової системи

5.2. Інструкція користувача

5.2.1. Перелік керуючих елементів головного меню
5.2.2. Режим перегляду документів
5.2.3. Режим пошуку інформації
5.2.4. Режим додавання розділів \ документів

6. Програмне забезпечення «Автоматизований розрахунок
енергозберігаючих проектів » (АРЕП )

6.1. Призначення й можливості

6.1.1. Вхідні дані
6.1.2. Вихідні дані

6.2. Статті програми

6.2.1. Методичні основи розробки бізнес-плану енергозберігаючого проекту
із застосуванням спеціалізованої комп'ютерної програми АРЕП
6.2.2. Пояснення до фінансово-економічних розрахунків
6.2.3. Графічне подання результатів аналізу
6.2.4. Показники ефективності проекту
6.2.5. Стратегія обстеження енергетичних об'єктів підприємства
6.2.6. Методичні аспекти вирішення завдань енергозбереження різних підприємств
6.2.7. Приклад експертної оцінки
6.2.8. Вибір основного критерію оцінки при побудові пріоритетного ряду МЕЗ

6.3. Інтерактивна довідка

6.3.1. Вікно вітання
6.3.2. Введення числа елементів декомпозиції
6.3.3. Введення первинних даних про об'єкти
6.3.4. Перевірка й коректування енергетичного балансу
6.3.5. Оцінка поточного стану об'єктів
6.3.6. Вибір об'єктів для аналізу
6.3.7. Вибір енергозберігаючих заходів
6.3.8. Створення користувальницького МЕЗ
6.3.9. Введення констант
6.3.10. Введення характеристик МЕЗ
6.3.11. Попереднє порівняння МЕЗ у рамках одного об'єкта
6.3.12. Остаточний вибір застосовуваних МЕЗ
6.3.13. Режим швидкого розрахунку МЕЗ/устаткування

Список літератури

Матеріали ПМКЕУ (PATRIOT)

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree