Програмне забезпечення: «Вологісний режим огороджувальних конструкцій»

Питання наявності вологи в товщі матеріалу є актуальним і потребує особливої уваги при проектуванні будівель. На допомогу приходять сучасні технології. Програмне забезпечення під назвою «Вологісний режим огороджувальних конструкцій» має намір полегшити роботу інженерів та надати у зручному вигляді всю необхідну інформацію. 

Оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій при їх проектуванні встановлена вимогами ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель». Здійснення відповідних розрахунків потребує від проектувальників особливої ретельності, оскільки у випадку невірного проектного рішення в умовах експлуатації можливе накопичення вологи в конструкції. Наявність вологи в товщі матеріалу призводить до його руйнування та при неправильному проектному рішенні – утворення плісняви на внутрішній частині стіни. Вологісний стан матеріалів  огороджувальної конструкції визначає її довговічність, придатність конструкції до експлуатації, рівень теплових потоків в опалювальний період року і, відповідно, характеристики енергоефективності та теплової надійності.

Тому, вже на етапі проектування зовнішніх огороджень треба вживати заходів щодо запобігання можливості зволоження матеріалів огороджувальної конструкції, виключення можливості конденсації водяної пари як на внутрішній поверхні, так і в товщі огородження. Все це свідчить про виняткову важливість проектних розрахунків вологісного режиму огороджувальних конструкцій.

 

  Наслідки неправильного проектного рішення щодо вологісного режиму конструкції  

 

Зважаючи на особливий статус питання, Науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій (НДІБК) було розроблено автоматизовану програму розрахунків для оцінки вологісного режиму зовнішніх огороджень. Програма називається «Вологісний режим огороджувальних конструкцій» і призначена для прикладних розрахунків інженерами-проектувальниками вологісного режиму згідно з алгоритмом ДБН В.2.6-31:2006 «Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель». При розробці програми враховувався позитивний досвід аналогічної розробки – комп’ютерної версії програми розрахунку Енергетичного паспорта будинку.

Результатом розрахунків є графічне представлення розподілу по товщині конструкції її температурно-вологісних показників з наведенням інформації щодо можливості конденсації вологи, шару матеріалу, де відбувається конденсація та відносне збільшення його вологості. На зображенны нижче наведено розрахунок досить поширеної тришарової конструкції «колодязної» кладки з внутрішнім мінераловатним утеплювачем без влаштування вентильованого повітряного прошарку. Як бачимо, для такої конструкції відбувається конденсація вологи в товщі утеплювача, при цьому річне збільшення вологи становить 14,23%, що є недопустимим. У цьому випадку коригування конструктивного рішення огородження здійснюють  за наступними принципами:

  • збільшують товщину теплоізоляційного шару;
  • здійснюють заміну виду теплоізоляційного матеріалу на більш ефективний;
  • додають додаткові шари конструкції;
  • забезпечують підвищення термічної однорідності за рахунок зміни конструктивних рішень щодо кріплення теплоізоляційного шару в конструкції, розташування обрамляючих, кріпильних, захисних елементів, тощо. 
  Приклад результатів розрахунку за допомогою програми «Вологісний режим огороджувальних конструкцій»  
 
Використання комп’ютерної версії програми допомагає чітко визначитися з конструктивним рішенням зовнішніх огороджень вже на стадії розробки проектної документації. Також за допомогою нескладних операцій можна встановити вимоги для облицювальних шарів в кожному конкретному конструктивному рішенні, виходячи з умови ненакопичення вологи в товщі конструкції. Цей критерій є дуже важливим для вибору постачальника вказаних матеріалів при значному асортименті на ринку і може виявитися вирішальним у прийнятті проектного рішення.

Євген Колесник

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree