Тенденції світового ринку енергетики

Технологічні досягнення, регуляторні зміни, Covid-19 та політичний тиск призвели до суттєвих змін на ринках енергетики у всьому світі. Але передбачити такі зміни в майбутньому доволі складно. Майбутнє  галузей пов'язаних як з відновлюваними джерелами енергії, так і з викопним паливом стало більш невизначеним внаслідок коронавірусу. Наприклад, ціна на нафту впала до -37,63 доларів за барель у квітні 2020, і хоча відтоді вона швидко підскочила до 40 доларів, непросто точно передбачити, що буде далі з нафтовою промисловістю. Тим часом відновлювальна енергетика зіткнулася з власними проблемами – розробки, виробництво та монтаж нових установок були поставлені деінде на паузу.

Отже, які сьогодні тенденції світового ринку енергетики для основних складових цієї галузі?

Завдяки інноваціям та розвитку відновлювальних джерел енергії, очікується, що до 2050 року енергомісткість світового валового внутрішнього продукту збільшиться на 40 %.

Протягом наступного десятиліття виробництво відновлюваної енергії стане дешевшим, ніж утримання наявних об’єктів з виробництва викопного палива. Це призведе до значного збільшення використання сонячних фотоелектричних панелей та потужностей вітру. За оцінками, понад 70 % прогнозованого зростання світового споживання енергії припаде на країни, що розвиваються. Очікується, що споживання енергії в країнах з розвиненою економікою навпаки, знизиться на 3 % від  того рівня,  що був до COVID.

В той час, коли країни у всьому світі одужують від наслідків Covid-19, розвиваються та отримують доступ до нових технологій, прогнозується збільшення споживання енергії та викидів CO2

Попит на невідновлювані джерела палива також значно зросте у 2021 році. Це прогнозоване зростання знівелює вісімдесят відсотків скорочення викидів парникових газів попереднього року.

З 2021 року прогнозується щорічне зростання попиту на нафту на 6,2 % на світовому рівні. Поступове повернення до рівня споживання нафти, що спостерігався до епідемії COVID може збільшити викиди парникових газів на 1,5 відсотка.

За прогнозами, у 2021 році споживання вугілля зросте на 4,5 %, а на Азію припаде понад 80 відсотків всього зростання. Очікується, що Китай сприятиме більш ніж половині світового зростання споживання вугілля. Що стосується природного газу, то попит нього, ймовірно, зросте на 3,2 відсотка у 2021 році завдяки Азії та Близькому Сходу.

Глобальний попит на електроенергію досягне найвищого показника. Впродовж 2021 року очікується, що він перевищить загальну цифру, що становить на сьогодні більше ніж 23000 ТВт*годин ще приблизно на 1188 ТВт*годин. Понад 80 % зростання  цього попиту у 2021 році буде припадати на країни, що розвиваються.

В той час, коли країни у всьому світі одужують від наслідків Covid-19, розвиваються та отримують доступ до нових технологій, прогнозується збільшення споживання енергії та викидів CO2

Зміни у відновлюваній енергетиці залишаються великим успіхом цього періоду. Передбачається, що відновлювані джерела енергії поставлятимуть більш ніж половину електроенергії на світовому рівні. У поточному році Китай, швидше за все, буде виробляти близько 900 ТВт*годин за рахунок енергії сонця та вітру, тоді як у Європейському Союзі очікується виробництво близько 580 ТВт*годин до кінця цього року. Щобільше, оскільки поспіх до досягнення цілей 2030 року в Європі набирає обертів, 2021 рік стане переломним роком для європейських аукціонів з відновлюваних джерел енергії.

Тим часом країни Європейського Союзу, а також Великобританія, Японія, Південна Корея, та Китай оголосили про цілі нульових викидів. Деякі великі постачальники електроенергії також виявили своє бажання досягти стандартів нульових викидів, але довгострокові плани щодо цього аспекту залишаються невизначеними.

Згідно з довготерміновими прогнозами, потреби в енергії на глобальному рівні будуть постійно зростати. Урбанізація, поліпшення доступу до джерел енергії та підвищення рівня життя сприятимуть збільшенню споживання енергії в країнах, що розвиваються. Очікується, що до 2040 року глобальне споживання енергії зросте на 20 %, з яких на Індію та Китай припаде майже половина.

В той час, коли країни у всьому світі одужують від наслідків Covid-19, розвиваються та отримують доступ до нових технологій, прогнозується збільшення споживання енергії та викидів CO2

Інтернет Енергетики (технологічний термін, який використовується для визначення автоматизації енергетичних інфраструктур з метою отримання більш ефективного та чистого виробництва енергії) та енергетична децентралізація залишатимуться найважливішими цифровими тенденціями на ринку енергетики. У недалекому майбутньому перехід від традиційної моделі розподілу електроенергії до такої, де споживачі також є виробниками, посилить позиції децентралізації. Вона також може відіграти значну роль у скороченні викидів вуглецю в промисловості. Своєю чергою, Інтернет Енергетики запропонує вищу ефективність та оптимальний дизайн для будування енергетичних систем. Завдяки обміну енергією між своїми користувачами Інтернет Енергетики буде забезпечувати розумне розподілене управління. Ці нові моделі виробництва енергії покращать координацію та оптимізацію енергетичної системи.

В той час, коли країни у всьому світі одужують від наслідків Covid-19, розвиваються та отримують доступ до нових технологій, прогнозується збільшення споживання енергії та викидів CO2 на загальносвітовому рівні. Також в енергетичній галузі буде спостерігатися збільшення кількості стартапів, які займаються відновлюваними джерелами енергії, накопиченням енергії, рішеннями щодо енергоефективності або навіть платформами для торгівлі енергією.

Ця стаття висвітлює лише невелику частину тих змін, що наразі відбуваються на світовому ринку енергетики. Біопаливо, розумні електромережі та інновації в транспортуванні електроенергії - це лише деякі з технологій, які кардинально змінять енергетичну галузь, яку ми знаємо сьогодні.

 

 

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree