Теплоізоляція фасадів: нормативні документи

В Україні сформовано цілісний комплекс нормативної документації з проектування і застосування стін будинків з фасадною теплоізоляцією. Він охоплює етапи впровадження нових конструктивних рішень систем зовнішніх стін, проектування збірних систем, проведення необхідних випробувань їх експлуатаційних характеристик, виконання технологічних робіт з улаштування систем, контроль якості цих систем та наступний моніторинг їх експлуатаційних властивостей.

Одним з напрямків підвищення енергоефективності будівельної галузі є удосконалення нормативної бази з енергоефективності будинків, на підставі якої здійснюється розробка та впровадження сучасних енергоефективних технологій та конструктивних рішень при будівництві. Протягом останніх років в Україні здійснена розробка системи нормативних документів в галузі забезпечення енергоефективності будівельних об’єктів, одним з напрямків   якої є документи щодо  конструктивних рішень фасадної теплоізоляції.

Конструкції фасадної теплоізоляції є відносно новим конструктивним класом, що використовується у вітчизняному будівництві останні 15 років. За цей час ці конструкції використовувалися у практиці будівництва без жодного нормативного забезпечення, виключно за технічною документацією виробників. Це обумовлювало як проектні, так і конструктивні помилки при їх використанні. Отже, відсутність аналізу експлуатаційних характеристик цього конструктивного напряму розвитку сучасних будинків призводить до виникнення теплових відмов при експлуатації сучасних будинків.

Від початку використання фасадної теплоізоляції на об’єктах будівництва провідними науковими установами України проводилося системне вивчення даного типу конструкцій. На підставі проведених експериментальних досліджень було здійснено системну розробку нормативних документів державного рівня, що визначають правила проектування, улаштування і експлуатації будівельних об’єктів при застосуванні зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. На рис.1 наведено схему цього комплексу нормативних документів.

 
  Рис. 1. Схема розробленого комплексу нормативних документів
конструкцій зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією будинків
 

Нормативний документ ДБН В.2.6-33:2008 «Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації» є системним документом в цьому напрямку, що встановлює конструктивні принципи проектування фасадної теплоізоляції будинків та вимоги безпеки. Серед вимог безпеки визначено вимоги до безпеки життя та здоров’я людини, захисту навколишнього середовища, забезпечення механічного опору та стійкості, пожежної безпеки, безпеки експлуатації, вимоги до економії енергії. Цей документ є реалізацією концептуального документа – ДБН В.1.2-11:2008 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії», де встановлено загальні конструктивні принципи забезпечення економії енергії будинків. В ДБН В.2.6-33:2008 ці загальні принципи конкретизуються вимогами до проектування зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією, а також вимогами до улаштування фасадної теплоізоляції та експлуатації будинків з зовнішніми стінами із фасадною теплоізоляцією. У цьому документі на основі  вітчизняної практики застосування конструктивно-технологічних рішень зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією виділено чотири конструктивні класи фасадної теплоізоляції, розроблено їх конструктивні схеми та наведено основні визначення.   

Наводимо ці конструктивні рішення:

  • зовнішні стіни з фасадною теплоізоляцією з облицюванням штукатуркою або штучними елементами, в яких теплоізоляція є навісною і скріпленою з основою стіни і захисним шаром;
  • зовнішні стіни з фасадною теплоізоляцією з облицюванням цеглою або стіновими каменями, в яких теплоізоляція є самонесучою і встановлюється з повітряним прошарком між її зовнішньою поверхнею та захисним шаром з цегли або стінових каменів;
  • зовнішні стіни з фасадною теплоізоляцією з вентильованим повітряним прошарком, в яких теплоізоляція є навісною на несучій частині стіни і розміщується з утворенням повітряного прошарку між її зовнішньою поверхнею та облицювальним шаром з непрозорих тонкостінних індустріальних елементів;
  • зовнішні стіни з фасадною теплоізоляцією з облицюванням прозорими індустріальними елементами, в яких теплоізоляція може бути навісною або самонесучою і встановлюється з повітряним прошарком між її зовнішньою поверхнею та світлопрозорим зовнішнім шаром. 

В ДСТУ Б В.2.6-34:2008 «Конструкції будинків та споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Класифікація й загальні технічні вимоги» наводиться класифікація конструкцій зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією на підставі  сформульованих вище принципів та перелік фізичних показників, за якими здійснюється оцінка конструкцій фасадної теплоізоляції та перевіряється можливість їх застосування в будівельних об’єктах.

Для кожного з чотирьох конструктивних класів фасадної теплоізоляції, що встановлені в   ДБН В.2.6-33:2008, передбачено нормативні документи рівня ДСТУ – це державні стандарти з технічних умов, які встановлюють вимоги щодо експлуатаційних характеристик та інших властивостей конструкцій, включаючи довговічність та надійність, а також методики випробувань і критерії оцінки відповідності конструкцій. У стандартах для кожного з конструктивних класів встановлюються правила прийому в експлуатацію конструкцій фасадної теплоізоляції та методи контролю експлуатаційних показників.

ДСТУ Б В.2.6-35:2008 «Конструкції  будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та облицюванням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні умови» та ДСТУ Б В.2.6-36:2008 «Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та облицюванням штукатурками. Загальні технічні умови» вже розроблені та набули чинності 01.06.2009 р.

Стандарти на конструкції фасадної теплоізоляції з облицюванням цеглою та облицюванням прозорими елементами визначені в Галузевій програмі з енергоефективності у будівництві на 2010-2014 рр. (у переліку пріоритетних документів) і знаходяться у стані розробки.

Євген Колесник

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree