Відповідь фахівця на питання стосовно ДБН В.2.5-67: 2013 Опалення, вентиляція і кондиціонування

     Дійсно, ці системи та обладнання залишилися ненормованими в ДБН В.2.5-67: 2013, розробленому Мінрегіонбудом України. Раніше в житлових і громадських будівлях застосовували  обладнання, яке містить фреон у вигляді побутової техніки - холодильники і кондиціонери з незначною масою фреону. Таке устаткування не охоплювалося сферою дії будівельних норм.
      Вимоги до промислового  обладнання та систем, які містять фреон, встановлює Держкомітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. На сьогоднішній день в Україні діють  НПАОП 0.00-1.51-88 ПРАВИЛА ПОБУДОВИ І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ФРЕОНОВИХ ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВОК, перероблені в 1988 р. Відповідно до статті 27 Закону України "Про охорону праці" ці Правила відносяться до нормативно-правових актів з охорони праці, які є обов'язковими до виконання.
      Безумовно, ці Правила вже застаріли і вимагають переробки, однак вони діють, поки не розроблені нові. Зокрема, в них неможливо знайти сучасних назв систем і устаткування, таких як руфтоп, VRV, VRF і т.п. Неможливо знайти також сучасні типи хладогентів. Зате в них є вимоги до автоматизованих холодильних установок - установок, які складаються з окремих агрегатів для виробництва і розподілу холоду, укомплектованих контрольно-вимірювальними приладами і приладами автоматики. Є вимоги до хладонових повітроохолоджувачів комфортного кондиціювання повітря. За своєю суттю це ті ж руфтопи, VRV і VRF системи. У цих правилах встановлено вимоги до проектування, безпеки, монтажу, експлуатації і т. д.
наприклад:

  • - По 8.3 НПАОП 0.00-1.51-88 забороняється розташовувати в одному приміщенні з холодильною установкою пристрої з відкритим полум'ям або з температурою поверхонь більше 300 ° С, а також вибухонебезпечне обладнання. Отже, багатьом системам і обладнанню які утримують фреон істотно обмежена область застосування, в тому числі і деяким сучасним;
  • - По 8.4 НПАОП 0.00-1.51-88 забороняється розташовувати холодильні установки на сходових майданчиках, під сходами, в коридорах. Отже, для деякого виду  обладнання та систем, які утримуют фреон,  не допускається поетажне розташування;
  • - По 8.17 НПАОП 0.00-1.51-88 кількість фреону в холодильних установках, розміщених у машинних відділеннях, не обмежується. А от при розміщенні фреонових установок в інших приміщеннях зміст хладону в повітрі приміщення (при повному його витоку з системи) не повинно бути більше 10% об'єму приміщення. Тобто саме маленьке обслуговуване приміщення повинно бути перевірено на виконання цієї вимоги при витоку десятка, а то й сотні кілограмів всього фреону, що міститься в системі. Отже, вже давно обмежена область застосування будь-яких систем, які утримують фреон,  за обсягом обслуговуваних приміщень.

    Подібних обмежень у НПАОП 0.00-1.51-88 безліч і вони відносяться не тільки до вітчизняного, але й імпортного  обладнанню, яке містить фреон, оскільки стосуються, перш за все, забезпечення безпечної життєдіяльності людини. Тому в статті 21 Закону України "Про охорону праці" зазначено, що «Не допускається будівництво, реконструкція, технічне переоснащення і т.д. виробничих об'єктів, інженерних інфраструктур об'єктів соціально-культурного призначення, виготовлення і впровадження нових для даного підприємства технологій і зазначених засобів без попередньої експертизи робочого проекту або робочої документації на їх відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці». Крім того «Технологічні процеси, машини, механізми, установки ... хімічні речовини і їх сполуки та інша небезпечна продукція, придбана за кордоном, допускається в експлуатацію (до застосування) лише за умови проведення експертизи на їх відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці.
    Для нормування нових систем і устаткування в будівельних нормах слід застосовувати «Положення про експериментальне будівництво» (наказ Держкомітету України у справах містобудування і архітектури № 245, 27.12.1993; зареєстровано в Мін'юсті України 11.02.1994 р. № 25/234), яке визначає організаційні принципи експериментального проектування та будівництва об'єктів, на які відсутні нормативні вимоги, відповідно до порядку і умов, встановлених ДБН В.1.2-5: 2007 «Науково-технічний супровід будівельних об'єктів».

Віктор Пирков, к.т.н., доцент, заступник генерального директора з наукової роботи компанії «Данфосс ТОВ», член технічних комітетів з нормування при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree