Загальні відомості про інформаційно-розрахункову систему "Енергетичний аудит"

ІРС складається з двох частин: Інформаційно - довідкової системи та програми Автоматизованого Розрахунку Енергозберігаючих Проектів (АРЕП).
Інформаційно-довідкова система (Альбом енергозбереження) є спеціалізованою базою даних, що включає в систематизованому вигляді, початкові нормативні документи, бібліотеку енергозберігаючих заходів, довідкові дані по постачальниках обладнання та матеріалів та інш. Вона має функції, достатні для ефективного поводження з інформацією: контекстний пошуком, пошук за ключовими словами, установка та зняття закладок, створення додаткових розділів і введення додаткових документів.
Програма Автоматизованого Розрахунку Енергозберігаючих Проектів (АРЕП) призначена для економічного обгрунтування енергозберігаючих заходів (ЕСМ) у складі енергозберігаючих проектів (ЕСП). Вхідною інформацією для програми є система об'єктів, отриманих у результаті декомпозиції енергетичної системи підприємства. Ці об'єкти характеризуються типом і річним енергоспоживанням. Результатом роботи програми є звіт, що містить елементи бізнес-плану впровадження ЕСП, а також приоритетні ряди ЕСМ, проранжовані в залежності від постановки завдання.
    Нехай, на Вашому підприємстві розглядається питання отримання інвестиції на реалізацію програми енергозберігаючих заходів. І відомі умови, за яких ця інвестиція можлива. Наприклад, відомі максимальний обсяг інвестиції, мінімальна допустима прибутковість інвестиції, а також її максимальний термін окупності. Необхідно визначити перелік енергозберігаючих заходів, які в максимальній мірі дозволять задовольнити умови інвестора і принесуть найбільшу вигоду підприємству.
    У більшості випадків кваліфікований енергоменеджер підприємства вже давно має перелік енергозберігаючих заходів від маловитратної заміни лампочок розжарювання на нові енергозберігаючі до високовитратною модернізації системи опалення та впровадження когенераційної установки, наприклад. Усього близько сотні заходів різної капіталомісткості та ефективності.
    Завдання зводиться до оптимального вибору цих заходів, розширення та затвердженню їх переліку на підставі техніко-економічних розрахунків. Мета цієї роботи - підготовка для інвестора комплексної програми енергозберігаючих заходів, повністю задовольняє його вимогам і умовам.
    Справитися з цією роботою Вам допоможе Програма Автоматизованого Розрахунку Енергозберігаючих Проектів (АРЕП), взявши на себе її рутинну розрахункову частину.
    Робота з цією програмою починається з декомпозиції енергосистеми підприємства і введення в АРЕП характеристик енергоспоживання всіх елементів, що з'явилися в результаті декомпозиції. Далі АРЕП запитає у Вас додаткову інформацію про поточний та очікуваний стани обладнання. Ці дані Ви зможете ввести в нечіткому, інтуїтивному вигляді. Далі АРЕП бере на себе рутинні обчислення, у результаті яких Ви отримуєте баланс енергоспоживання підприємства і ранжовані за ступенем ефективності напрямки енергозбереження і вже з ними починаєте творчо працювати.

    Для кожного з цих напрямків Ви або підбираєте з вже створеної в АРЕП бібліотеки ЕСМ найбільш підходящі заходи або пропонуєте їй для аналізу свої. Всі подальші, рутинні обчислення, АРЕП бере на себе, і в результаті, Ви отримуєте кількісні оцінки ефективності обраних енергозберігаючих заходів в зручній графічній, або табличній формах. У процесі роботи Ви зможете підлаштовувати вихідні дані, вводити і видаляти ЕСМ, зберігати проміжні дані і т.д., домагаючись необхідного результату, найбільш оптимального для умов тільки Вашого підприємства.
 

 

Плескач Б.М.

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree