Підвищення енергоефективності підприємства

Конкурентоспроможність підприємства це його здатність створювати та реалізовувати продукцію з кращими споживчими якостями при менших витратах виробництва. У даній статті розглядаються можливості зниження витрат виробництва за рахунок підвищення його енергоефективності.

Існують дві можливості зниження витрат виробництва за рахунок підвищення його енергоефективності:

 1. Підприємство залучає власних фахівців, створивши службу енергетичного менеджменту, яка буде самостійно впроваджувати енергозберігаючі заходи.
 2. Підприємство залучає професійних енергоаудиторів, які обстежують виробництво і допомагають у створенні служби енергетичного менеджменту.

Обидві можливості мають право на життя, але кожна з них пов'язана із створенням служби енергетичного менеджменту у тому чи іншому вигляді. Розглянемо ці можливості.

Якщо підприємство бажає створити систему енергетичного менеджменту самостійно, воно має діяти у відповідності до європейського стандарту ISO 50001:2011.  Ця робота починається з вирішення організаційних завдань: створення групи енергетичного менеджменту та формулювання енергетичної політики підприємства.  Наступним кроком є енергетичне планування, під час якого вся увага приділяється енергетичній результативності й, відповідно, економічній ефективності  використання енергії на підприємстві. Саме на підтримку виконання енергетичного планування власними силами фахівців підприємства спрямований Програмно-методичний комплекс з енергозбереження (ПМКЕУ) «PATRIOT».

ПМКЕУ «PATRIOT» це спеціалізоване видання, що складається з інформаційно-розрахункової системи «Енергетичний аудит» і «ПРАКТИЧНОГО ПОСІБНИКА З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ для об'єктів промисловості, будівництва та житлово-комунального господарства України».

Інформаційно-розрахункова система «Енергетичний аудит» дозволяє розробити економічно обґрунтований енергозберігаючий проект розвитку підприємства. Інформаційна частина системи містить у систематизованому вигляді законодавчі та нормативні документи, бібліотеку  енергозберігаючих заходів в різних галузях, довідкові дані. Вона забезпечена зручними  функціями аналізу і обробки даних. Розрахункова частина   дозволяє проаналізувати і вибрати з великої бібліотеки типових заходів енергозбереження різного призначення ті, які задовольняють інвестиційним вимогам саме вашого підприємства. Результатом роботи інформаційно - розрахункової системи  є звіт з елементами техніко-економічного обґрунтування енергозберігаючого проекту підприємства. Для кожної енергозберігаючої можливості розраховуються статичний і динамічний терміни окупності, чистий дисконтований прибуток, індекс прибутковості інвестицій, внутрішня норма прибутку та інше.  Таким чином створюється можливість прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень.

«ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ для об'єктів промисловості, будівництва та житлово-комунального господарства України» є методичною основою енергозбереження при енергетичному плануванні. В ньому приводяться технічні аспекти, які розкривають механізми виникнення енергетичних втрат у різних технологічних процесах і системах підприємства.

 Розглядається:

 •      нормативно-правова база енергозбереження, енергетичні аудит та паспортизація, аналіз енергетичних балансів різних споживачів паливо - енергетичних ресурсів та вибір основних напрямків енергозбереження. Наводиться велика кількість практичних прикладів і корисних порад;
 •      енергозбереження при електроспоживанні, зокрема при використанні електроприводів, електротермічного устаткування, електрозварювального обладнання, насосів,   промислових систем повітропостачання, систем вентиляції та кондиціювання повітря, систем освітлення;
 •      особливості енергетичних обстежень джерел теплової енергії та даються поради з енергозбереження в них;
 •      втрати енергії в системах забезпечення мікроклімату у виробничих, адміністративно-побутових, громадських і житлових будівлях, системах водопостачання і каналізації, пропонуються заходи з енергозбереження в них. Наведено велику кількість практичних прикладів з розрахунками.

Велику увагу приділено енергозбереженню в будинках. Розглядається комплекс нормативних документів України з енергозбереження в будівлях, теплотехнічні розрахунки огороджувальних конструкцій, конструктивні принципи енергозбереження в будівлях.

Таким чином, ПМКЕУ може використовуватись для навчання персоналу підприємства управлінню режимами використання енергії на своїх ділянках і функціонування системи енергетичного менеджменту.

Якщо підприємство приймає рішення створити систему енергетичного менеджменту за допомогою професійних енергоаудторів, воно може звернутись, наприклад, до «Центру ресурсоефективного та чистого виробництва», створеного UNIDO. У цьому випадку робота буде виконуватись експертами  Центру за участю фахівців Вашого підприємства за методикою ЮНІДО на основі укладеного договору. Експерти центру допоможуть підприємству:  

 •      створити команду з числа співробітників підприємства, яка постійно та систематично використовуватиме методику UNIDO на різних рівнях виробництва, усвідомлюючи цілі, завдання та користь від ресурсоефективності;
 •      опанувати складання балансів матеріальних та енергетичних ресурсів, які дозволяють із застосуванням інтегрального підходу ідентифікувати та оцінити проблемні зони;
 •      підрахувати явні та неявні втрати/затрати виробничих ресурсів;
 •      Оцінити ефективність процесів та роботи обладнання, потенціал розвитку підприємства;
 •      Розробити рішення для різних за складністю технічних та технологічних задач;
 •      Підвищити обізнаність робітників підприємства про прості та ефективні методи, що дозволяють зменшити витрати виробництва;
 •      Підготувати пакет документів для отримання пільгового фінансування для впровадження нових технологій та обладнання.

Експерти центру це висококваліфіковані фахівці, що мають у своєму розпорядженні:

 •      перевірену методику UNIDO з ресурсоефективного та більш чистого виробництва на підприємствах;
 •      науково-освітню та лабораторну   базу  Національного   технічного   університету   України «Київський політехнічний інститут»;
 •      сучасні вимірювальні прилади;
 •      доступ до сучасних методів, практик, технологій ресурсозбереження та більш чистого виробництва - завдяки членству в міжнародній мережі центрів ресурсоефективного та більш чистого виробництва.

У випадку вашої зацікавленості  у придбанні ПМКЕУ, або залученні експертів Центру ресурсоефективного та чистого виробництва пропонуємо призначити зручний для Вас час, і наші експерти зустрінуться з Вами для обговорення питань участі у програмі.

Телефони для зв'язку: (044) 592-66-73; (050) 652-17-16

Плескач Б.М.

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree
Мобільна автономна сонячно-вітряна електрична станція (МАСВЕС) є інтелектуальною власністю ТОВ «ПАТРІОТ-НРГ». МАСВЕС як винахід охороняється патентом США та інших країн. MASWESTM є торгівельною маркою ТОВ «ПАТРІОТ-НРГ».
PATRIOT-NRG - є зареєстрованим знаком для товарів та послуг ТОВ «ПАТРІОТ-НРГ».