Проблеми перероблення відходів в Україні

Сьогодні, найскладнішою загрозою для навколишнього середовища є проблема відходів. Людська діяльність утворює сміття, і те, як люди поводяться із забруднювальними речовинами, збирають та утилізують їх, може створити проблеми для довкілля та здоров’я населення. Правильне та безпечне управління твердими побутовими відходами має вирішальне значення для забезпечення здорових умов життя мешканців всього світу.

В Україні кількість сміття регулярно збільшується. Країна просто тоне у відходах, оскільки неофіційні сміттєзвалища тут є нормою. На відміну від інших заможних країн, величезні обсяги вивезення сміття та погана інфраструктура перероблення відходів відзначають ситуацію в Україні.

Незважаючи на останні законодавчі заходи, за часи незалежності України не відбулося суттєвого покращення в управлінні відходами. Способи перероблення сміття в Україні сьогодні характеризуються негативним впливом на природу та здоров'я людей. Також спостерігаються тенденції неадекватного використання та неналежного захоронення небезпечних відходів.

За останніми даними, Україна генерує понад 10 мільйонів тонн твердих побутових відходів (ТПВ) на рік. Понад 95 % з них викидаються на звалища. Понад 15 % сміттєзбиральних споруд не відповідають санітарним нормам. Варіантів розширення наявних звалищ також небагато.

Протягом періоду 2014–2017 рр. Україна вжила першочергові заходи щодо покращення проблеми. Країна прийняла стратегію управління відходами в Україні. Її кінцева мета - повністю відповідати стандартам ЄС до 2030 року.

Незважаючи на останні законодавчі заходи, за час незалежності України не відбулося суттєвого покращення в управлінні відходами

Однак сьогодні все ще існує великий розрив між визначеннями та класифікацією відходів України та ЄС. В Україні класифікація відходів базується виключно на показниках токсичності. Визначення операцій з управління відходами, які містяться в чинному українському Законі про відходи, відрізняються від визначених у ЄС. Більше того, переліки відходів в ЄС та Україні не приведені у відповідність, а статистичні дані щодо відходів в Україні все ще дуже ненадійні.

Значні кількості накопичених відходів без відповідної інфраструктури та ефективних заходів щодо запобігання утворенню відходів посилили екологічну кризу та стали каменем спотикання для національної економіки України

У 2019 році в Україні було утворено понад 12 мільйонів тонн твердого сміття. Найпоширеніша техніка поводження з цими відходами - це вивезення та складання їх на звалища. Сьогодні в Україні понад 5000 звалищ, 300 з яких перевантажені. Більшість із них не відповідають вимогам безпеки та екологічним стандартам. Крім того, експерти вважають, що понад 99 відсотків звалищ, що функціонують, не відповідають європейським вимогам.

Необроблені побутові відходи з січня 2018 року, згідно із законом, більше не можна викидати на звалища, а українці повинні відокремлювати сміття та викидати його у спеціальні контейнери. Незважаючи на це, зараз Україна перебуває на найнижчому щаблі управління відходами, і заходи щодо запобігання виникненню відходів відсутні або обмежені. Інші етапи відновлення перебувають на початкових стадіях, а утилізація сміття на звалищах залишається основним методом управління відходами.

Причиною цього є те, що Україні бракує необхідної інфраструктури та державних програм. Впровадженню нових технологій перешкоджає відсутність належної координації, а також фінансових ресурсів та економічних стимулів. Якщо ж якісь інноваційні технології і впроваджуються, то тільки обмеженою кількістю.

Незважаючи на останні законодавчі заходи, за час незалежності України не відбулося суттєвого покращення в управлінні відходами

Для розв'язання всіх вищезазначених питань слід створити Cтратегію підвищення ефективності управління твердими побутовими відходами в країні.

Україна повинна реконструювати та будувати звалища ТПВ відповідно до норм ЄС. Введення роздільного збору, сортування та перероблення певних порцій відсортованого сміття є вирішальним. На регіональному та муніципальному рівнях слід повністю реалізувати відповідні ринкові механізми.

Це повинна бути поетапна стратегія, яка починається з реалістичних та простих проектів управління відходами. Більше нема часу чекати, поки на країну обрушиться чергова екологічна катастрофа.

Є три простих кроки, які, якщо їх розумно реалізувати, значно покращать ситуацію з переробленням відходів в Україні:

1. Будівництво сучасних санітарних звалищ.

2. Впровадження базової, але ефективної системи розподілу відходів.

3. Потужні заводи для вироблення енергії з відходів для кожного великого українського міста.

Україна поставила за мету гармонізувати своє екологічне законодавство із законодавством ЄС. Без Національної стратегії управління ТПВ та плану її реалізації неможливо буде досягти встановлених ЄС цілей. Впровадженням та моніторингом подібної стратегії повинна займатися одна урядова організація зі статусом агентства.

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree
Мобільна автономна сонячно-вітряна електрична станція (МАСВЕС) є інтелектуальною власністю ТОВ «ПАТРІОТ-НРГ». МАСВЕС як винахід охороняється патентом США та інших країн. MASWESTM є торгівельною маркою ТОВ «ПАТРІОТ-НРГ».
PATRIOT-NRG - є зареєстрованим знаком для товарів та послуг ТОВ «ПАТРІОТ-НРГ».